Srdečně zveme na Dny otevřených dveří
16. 11. 2016 a 11. 1. 2017 od 8.00 do 17.00 hodin.

Maturita Jaro 2017 - přihlášky

29. 11. 2016,

Dne 29. listopadu 2016 byly e - mailem rozeslány přihlášky k MZK Jaro 2017 pro řádný, náhradní i opravný termín. Zkontrolované a podepsané přihlášky je třeba předat ředitelce školy nejpozději do 9. prosince 2016.

Pokud se nemůžete dostavit do školy k podpisu protokolu o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, Havlíčkova 42, 28002 Kolín, a to nejpozději dne 9. prosince 2016.

Mgr. Jana Bourková


70. výročí založení partnerské školy

16. 11. 2016,

V minulém týdnu jsem se zúčastnila oslav 70. výročí působení naší partnerské školy v Rimavské Sobotě na Slovensku. Naši přátelé je velmi krásně připravili.

Ve středu se uskutečnil fotbalový turnaj družstev složených ze žáků a učitelů škol Polska, Maďarska, Čech a Slovenska. Fotbalisti byli sehraní, byla cítit zdravá soutěživost, zápasy byly napínavé. Diváci vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru.

Skutečně bohatý byl čtvrteční program. Žákům se v přednášce a především v tréninku moderní gastronomie představili odborníci Richard Cisár a Peter Chalupka, šéfkuchaři špičkových slovenských hotelů. V odpoledních hodinách se v kavárně Junior Komplexu vedla diskuse s pedagogem RNDr. Milošem Novákem na téma Školství na Slovensku a v zemích V 4 v proměnách času. Vyvrcholením bohatého programu byl určitě večerní koncert, v němž vystoupili za doprovodu vynikajícího houslisty a klavíristy sólisté opery Slovenského národního divadla.

Páteční závěr oslav byl věnovaný žákům školy, kteří připravili bohatý program, ale také těm, kteří školu dlouhá léta podporovali, či na ní působili. Poutavá byla prezentace zachycující školu od jejích začátků po současnost, následovalo ocenění kolegů za spolupráci, přátelství a zásluhy. Žáci se ukázali jako výborní zpěváci, muzikanti či divadelníci, citově působivé bylo i závěrečné pěvecké vystoupení absolventky školy a hvězdy televizní Superstar, Petry Kepeňové. Po slavnostním programu následovala bohatá recepce, kterou připravili učitelé odborného výcviku spolu se žáky školy.

Se školou v Rimavské Sobotě spolupracujeme již od roku 2003. Byly to roky plné setkávání, přátelství, společných zážitků, výměny zkušeností, soutěžení, projektové práce, získávání nových dovedností. Věřím, že se naše vzájemné vztahy budou rozvíjet i v příštích letech.

 

Mgr. Z. Pavlíková

Rimavská Sobota - sosos-vyrocie-48.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-37.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-35.jpgRimavská Sobota - cisar5.jpgRimavská Sobota - koncert6.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-42.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-33.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-58.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-34.jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-7..jpgRimavská Sobota - sosos-vyrocie-38.jpg

Exkurze do Dačického domu

16. 11. 2016,

20.10.2016 navštívily žákyně oboru aranžér (třídy 2.A, 3.A) Dačického dům v Kutné Hoře.

Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova v historickém centru Kutné Hory byl v roce 2015 komplexně opraven a byla zde umístěna interaktivní expozice představující památky České republiky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Seznámily jsme se s historií domu a ukázaly jsme si hlavně zachovalé gotické prvky v domě. Dále nám byla představena osobnost Mikuláše Dačického z Heslova a historie města Kutná Hora.

V suterénní části Dačického domu jsme navštívily IQ park zaměřený na památky UNESCO a interaktivní podlahovou projekci.

V 1. patře domu jsme si prohlédly výstavu zaměřenou na období vlády Karla IV., představující hlavně dobové postupy řemeslníků při stavbě chrámu sv.Víta v Praze.

Žákyně využijí nové poznatky z této exkurze ve svém projektu zaměřeném právě na památky UNESCO a také v předmětu Dějiny umění.

Mgr. R. Fischová


Setkání se Žanetkou

16. 11. 2016,

Dne 25.řína navštívila naši školu v doprovodu své maminky malá Žanetka Hrušková. Dívenka trpí od narození vrozenou vývojovou vadou mozku, která způsobuje její omezenou hybnost. Již před čtyřmi roky jsme zorganizovali sbírku Víčka pro Žanetku, která trvá dodneška. Při setkání jsme se  dozvěděli, jaké pokroky Žanetka dělá. Ve sbírce budeme samozřejmě  nadále pokračovat, aby i v příštích letech mohla Žanetka absolvovat lázeňskou léčbu, která výrazně pomáhá ke zlepšení jejího  zdravotnímu stavu, ale není bohužel plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Více informací a foto na http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/foto_sbirkou-vicek-pomohli-male-zanetce-kolinsti-studenti/.

Mgr. M. Vojáčková

Setkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4827.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4859.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4857.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4839.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140953_x-4819.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4846.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4862.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4844.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4854.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4850.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4830.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140954_x-4840.jpgSetkání se Žanetkou - 20161025140955_x-4851.jpg

Volný den

16. 11. 2016,

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,školský zákon,  vyhlašuji

                                         18. listopad 2016

volným dnem pro třídy v teoretickém vyučování ( 1.A, 2.B, 2.ND, 3.A, 4.EA).

Odborný výcvik a praxe probíhají běžným způsobem.

Odůvodnění:

Omezení provozu výměníkové stanice z důvodu rekonstrukce parovodní přípojky.

Mgr. Z. Pavlíková


Starší