Adaptační kurz

Ve dnech 2. a 3. září 2021 se konal příměstskou formou adaptační kurz 1. ročníků oboru pekař, prodavač a aranžér. Počasí nám přálo po oba dny. První den jsme procházkou po Kolíně navštívili rozhlednu Práchovnu a pokračovali směrem Borky, kde jsme se podle oborů rozdělili do dvou tříd, povídali o sobě, proč jsme se rozhodli pro daný obor, o svých …

Čtěte více

Informace pro žáky k provozu školy od 13.9.2021

Dle sdělení MŠMT od 13. 9. 2021  nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19). Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) ve společných prostorách školy.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve …

Čtěte více

Provoz školy od 26.4. 2021

Opatřením Ministerstva zdravotnictví se umožňuje ve středních školách od 26.4. 2021 praktické vyučování ve všech jeho formách bez omezení počtu žáků ve skupině (týká se žáků všech ročníků).

Účast je podmíněna povinným testováním – to platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Žáci budou podrobně informováni učiteli odborného výcviku.

Teoretická výuka bude i nadále …

Čtěte více

Provoz školy od 19.4.2021 do odvolání

Teoretické vyučování i odborný výcvik budou i nadále realizovány distanční formou.

Při dodržení režimových opatření (absence příznaků onemocnění COVID-19, podstoupení testování, respirátor) jsou povoleny:

  • Skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.
Čtěte více

Informace k přijímacím zkouškám

Pro obory Podnikání – nástavbové studium denní a Aranžér:

podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, které není starší 7 dnů.

  • testování provede a osvědčení vystaví:
  • a) základní škola
  • b) kmenová střední škola (pro nástavbové studium)
  • c) praktický lékař (není-li
Čtěte více

Přijímací řízení – aktualizace

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce:

  • jednotnou přijímací zkoušku  budou konat uchazeči o přijetí do  oboru 64-41-L/51 – Podnikání – nástavbové studium denní        
  • první řádný termín – 3. května 2021
  • druhý řádný termín
Čtěte více