Provoz školy od 26.4. 2021

Opatřením Ministerstva zdravotnictví se umožňuje ve středních školách od 26.4. 2021 praktické vyučování ve všech jeho formách bez omezení počtu žáků ve skupině (týká se žáků všech ročníků).

Účast je podmíněna povinným testováním – to platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Žáci budou podrobně informováni učiteli odborného výcviku.

Teoretická výuka bude i nadále …

Čtěte více

Provoz školy od 19.4.2021 do odvolání

Teoretické vyučování i odborný výcvik budou i nadále realizovány distanční formou.

Při dodržení režimových opatření (absence příznaků onemocnění COVID-19, podstoupení testování, respirátor) jsou povoleny:

  • Skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.
Čtěte více

Informace k přijímacím zkouškám

Pro obory Podnikání – nástavbové studium denní a Aranžér:

podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, které není starší 7 dnů.

  • testování provede a osvědčení vystaví:
  • a) základní škola
  • b) kmenová střední škola (pro nástavbové studium)
  • c) praktický lékař (není-li
Čtěte více

Přijímací řízení – aktualizace

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce:

  • jednotnou přijímací zkoušku  budou konat uchazeči o přijetí do  oboru 64-41-L/51 – Podnikání – nástavbové studium denní        
  • první řádný termín – 3. května 2021
  • druhý řádný termín
Čtěte více