Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2016/2017

11. 05. 2016,

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42  v souladu s ustanovením §59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

 

dnem 9. května 2016  druhé kolo přijímacího řízení ( k doplnění volných míst, která zůstala po 1. kole přijímacího řízení ) do oboru:

 

66-51-H/01    Prodavač   (13 volných míst)

 

Kritéria přijímacího řízení:

  • doručení řádně vyplněné přihlášky do 25.5.2016 (kancelář školy)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

 

Do naplnění kapacity tříd bude ředitelka školy v tomto kole přijímacího řízení rozhodovat o přijetí ke studiu průběžně.

 

 V Kolíně 9. května 2016

 

Mgr. Zdeňka Pavlíková

       ředitelka školy

 


Volné dny

28. 04. 2016,

Ředitelka školy vyhlašuje volné dny 2. a 3. květen 2016 z organizačních důvodů (zajištění maturitních zkoušek)  pro žáky v teoretickém vyučování. Odborný výcvik a praxe probíhají dle rozvrhu.

Mgr. Zdeňka Pavlíková


Nabídka volných míst

25. 04. 2016,

Vážení rodiče, milí uchazeči,

nabízíme pro školní rok 2016/2017  volná místa  v tříletém  oboru s výučním listem 66-51-H/01 Prodavač. Žáci konají odborný výcvik přímo v obchodních firmách a po celou dobu studia pobírají odměny za produktivní práci. V současné době jsou absolventi tohoto oboru velmi žádáni na trhu práce. Vaše přihlášky (s potvrzením lékaře) budou zařazeny do 2. kola přijímacího řízení a vyřizovány průběžně.

Bližší informace Vám podáme na tel. č. 725 184 801. 


Kolín v době Karla IV.

20. 04. 2016,

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. vyhlásila Městská knihovna Kolín pod záštitou místostarosty města Kolína Michaela Kašpara výtvarnou soutěž na téma KOLÍN V DOBĚ KARLA IV.

Se svou prací s názvem Stavba chrámu Svatého Bartoloměje se soutěže zúčastnila žákyně 2. ročníku oboru aranžér Linda Rejfková. viz fotogalerie

Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy soutěžních prací proběhne 13. května 2016 ve výstavním sále Městské knihovny Kolín v Husově ulici.

Mgr. R. Fischová


Historie pekárenské výroby

20. 04. 2016,

Žáci 2. a 3. ročníku oboru pekař v hodinách Základů  pekárenské výroby zpracovali v průběhu měsíce března projekt s názvem ,,Historie pekárenské výroby. Jejich úkolem bylo vyhledat obrázky na dané téma a porovnat složitou práci v pekárnách a mlýnech od 1. století PNL  do současnosti. Projekt byl vypracován k výuce technologie a je vystaven v učebně č. 6.

Viz fotogalerie

Bc. N. Novotná


Starší