Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

14. 05. 2018,

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42  v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení (k doplnění volných míst, která zůstala po 1. kole přijímacího řízení) do oborů:

66-51-H/01   Prodavač   (20 volných míst)

29-53-H/01   Pekař         (9 volných míst)

66-52-H/01   Aranžér      (5 volných míst)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium denní  (16 volných míst)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium dálkové (26 volných míst)             

Kritéria přijímacího řízení:

PRODAVAČ, PEKAŘ

  • přijímací zkouška se nekoná
  • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

ARANŽÉR

  • přijímací zkouška: test a výtvarné ztvárnění úkolu
  • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

PODNIKÁNÍ – denní, dálkové

  • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
  • ověřená kopie výučního listu
  • přijímací zkouška se nekoná

 

Do naplnění kapacity tříd bude ředitelka školy v tomto kole přijímacího řízení rozhodovat o přijetí ke studiu průběžně.

 

 

V Kolíně 14. května 2018

Mgr. Zdeňka Pavlíková

       ředitelka školy


Maturitní zkouška jaro 2018

09. 05. 2018,

Ústní matutitní zkošky jaro 2018 se konají ve dnech 16.52018 a 17.5.2018.

Detailní rozpis uchazečů je uveden zde.


Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou

27. 04. 2018,

Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou uvedeny zde.


Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

24. 04. 2018,


Stromy pod kontrolou

17. 04. 2018,

Ve venkovním areálu školy roste 28 stromů, z nichž nejstarší byly pravděpodobně zasazeny již v době vzniku školy, tedy ve druhé polovině 20. let 20. století.

Škola se zapojila do Projektu péče o stromy ve městě Kolín, nechala zpracovat studii Stromy pod kontrolou a v souladu s ní postupně provádí doporučené zásahy a ošetření. V první fázi provedly odborné firmy kácení čtyř silně poškozených a bezpečnost ohrožujících stromů.  Za ně jsme se zavázali vysadit nové. Vysazeny byly dvě lípy, javor a tulipánovník.

Mgr. Z. Pavlíková

Stromy pod kontrolou - DSC01362.jpgStromy pod kontrolou - DSC01368.jpgStromy pod kontrolou - DSC01369.jpgStromy pod kontrolou - DSC01366.jpgStromy pod kontrolou - DSC01367.jpgStromy pod kontrolou - DSC01365.jpgStromy pod kontrolou - DSC01364.jpg

Starší