Studijní obory

Studijní obory nabízené pro šk. rok 2019/2020

Počty přijímaných žáků pro šk. rok 2019/2020

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků
63-41-M/01 Obchodní management 15
63-41-M/01 Finanční a daňový specialista 15
66-51-H/01 Asistent prodeje 50
66-51-H/01 Aranžér 12
29-53-H/01 Pekař 12
64-41-L/01 Podnikání – nástavbové denní 30
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové dálkové 30