Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Zaměstnanci 2020/2021

 

Vedení školy

 • Mgr. Zdeňka Pavlíková
  • ředitelka školy
  • Český jazyk a literatura, Občanská nauka, třídnictví 1.DS
  • zdenka.pavlikova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Martina Vojáčková
  • zástupkyně ředitelky, výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů
  • Český jazyk a literatura, Psychologie, Právo, Hospodářský zeměpis, Management, třídnictví 1.ND
  • martina.vojackova@ssohavlickova.cz

Učitelé          

 • Mgr. Jana Bourková
  • Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, třídnictví 1.B, 2.DS
  • jana.bourkova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Ivana Břinková
  • Matematika, Základy přírodních věd, Zdravověda, třídnictví 1.A
  • ivana.brinkova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Pavla Hartigová
  • Anglický jazyk
  • pavla.hartigova@ssohavlickova.cz
 • Ing. Jana Grobelná
  • odborné ekonomické předměty, odborné předměty aranžérů, třídnictví 3.A
  • jana.grobelna@ssohavlickova.cz
 • Ing. Ludmila Havelková
  • ICT, Matematika, Základy přírodních věd
  • ludmila.havelkova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Milena Krátká
  • Německý jazyk
  • milena.kratka@ssohavlickova.cz
 • Ing. Karel Malimánek
  •  metodik ICT, správce sítě
  • karel.malimanek@ssohavlickova.cz
 • Ing. Lukáš Miřatský
  • odborné ekonomické předměty, tělesná výchova, třídnictví 2.A
  • lukas.miratsky@ssohavlickova.cz
 • Ing. Jana Procházková
  • odborné ekonomické předměty, třídnictví 3.DS
  • jana.prochazkova@ssohavlickova.cz
 • Marcela Dostálová
  • odborný výcvik, praxe
  • marcela.dostalova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Naděžda Novotná
  • vedoucí učitel OV a praxe, třídnictví 3.B
  • nadezda.novotna@ssohavlickova.cz
 • Jana Paroulková
  • odborný výcvik aranžérů
  • jana.paroulkova@ssohavlickova.cz
 • Marie Procházková
  • odborný výcvik, praxe
  • marie.prochazkova@ssohavlickova.cz

 Asistenti pedagoga

 • Lenka Bednářová – lenka.bednarova@ssohavlickova.cz
 • Patricia Jane Breit – patricia.breit@ssohavlickova.cz

 

 Provozní pracovníci

 • Helena Hronová
  • administrativní pracovnice
  • helena.hronova@ssohavlickova.cz
 • Jindra Kucrová
  • účetní
  • jindra.kurcova@ssohavlickova.cz
 • Alena Tvrdíková
  • ekonomka, personalistka
  • alena.tvrdikova@ssohavlickova.cz
 • Petr Němec
  • školník
 • Soňa Landová
  • uklízečka, pracovnice výdejny stravy