Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Pekař

Základní údaje

Název oboru:Pekař 29-53-H/01

Anotace:3 letý obor pro chlapce a dívky zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Charakteristika

Příprava v oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obsah teoretického vyučování tvoří všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, cizí jazyk, základy ekologie, výpočetní technika, tělesná výchova) a odborné předměty ( suroviny, stroje a zařízení, ekonomika, základy podnikání,technologie).

V odborném výcviku žáci získají manuální zručnost v pekařské výrobě, naučí se obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení, provádět základní výrobní výpočty, posuzovat kvalitu polotovarů a konečných produktů a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a sanitace na pracovištích.

Uplatnění v praxi

Příprava v oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obsah teoretického vyučování tvoří všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, cizí jazyk, základy ekologie, výpočetní technika, tělesná výchova) a odborné předměty ( suroviny, stroje a zařízení, ekonomika, základy podnikání,technologie).

Obor je preferován Středočeským krajem a také zařazen do stipendijního systému KÚSK a zároveň žáci získávají od 1. ročníku odměnu (kapesné) za produktivní práci.

Velký zájem firem o absolventy.

Přihláška ke studiu

Další obory