Obchodní management

 

Základní údaje

Název oboru:Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Obchodní management

Anotace:4 leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Charakteristika

Absolvent tohoto oboru bude připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, zároveň se však může uplatnit na trhu práce především jako: ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

  • bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu
  • vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům
  • vést účetnictví
  • zajišťovat personální administrativní agendy malé i velké organizace
  • ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků

Obsah studia tvoří tyto skupiny vyučovacích předmětů

  • všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků ze základní školy a připravují studenty na maturitní zkoušku
  • v odborných předmětech studenti získají poznatky z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, práva, účetnictví, zpracování obchodní korespondence, hospodářských písemností a obsluhy kancelářské techniky
  • profilující odborné předměty a praxe jsou orientovány do odvětví, v nichž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů (nauka o zboží, obchodní provoz, propagace, obchodní logistika, mezinárodní obchod)

Přihláška ke studiu

Další obory