Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Studijní obory

Studijní obory nabízené pro šk. rok 2021/2022

Počty přijímaných žáků pro šk. rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků
63-41-M/01 Obchodní management 0
63-41-M/01 Finanční a daňový specialista 0
66-51-H/01 Asistent prodeje 50
66-51-H/01 Aranžér 0
29-53-H/01 Pekař 12
64-41-L/01 Podnikání – nástavbové denní 30
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové dálkové 30