Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Provoz školy od 19.4.2021 do odvolání

Teoretické vyučování i odborný výcvik budou i nadále realizovány distanční formou.

Při dodržení režimových opatření (absence příznaků onemocnění COVID-19, podstoupení testování, respirátor) jsou povoleny:

  • Skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.
Čtěte více

Informace k přijímacím zkouškám

Pro obory Podnikání – nástavbové studium denní a Aranžér:

podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, které není starší 7 dnů.

  • testování provede a osvědčení vystaví:
  • a) základní škola
  • b) kmenová střední škola (pro nástavbové studium)
  • c) praktický lékař (není-li
Čtěte více

Přijímací řízení – aktualizace

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce:

  • jednotnou přijímací zkoušku  budou konat uchazeči o přijetí do  oboru 64-41-L/51 – Podnikání – nástavbové studium denní        
  • první řádný termín – 3. května 2021
  • druhý řádný termín
Čtěte více

Provoz školy od 15. 2. 2021 do 28.2. 2021

Dle informací MŠMT  v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává ve stejném režimu jako doposud.

Distanční vzdělávání tedy pokračuje ve všech ročnících a formách studia.

Umožněno je konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Výuka od 11.1. 2021

Vláda vzhledem k epidemii covidu-19 rozhodla prodloužit omezení provozu škol do 22.1. 2021.

Teoretická výuka i praktické vyučování budou i nadále realizovány distančním způsobem.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Den otevřených dveří online

Online Dny  otevřených dveří naší školy budou probíhat 13.1. 2021 Burza Kolín,   15.1. Burza  Nymburk, 19.1. Burza Kutná Hora, vždy od 16.00 do 19.00 hod. prostřednictvím aplikace Google Meet, do které  se v době konání burzy škol velmi jednoduše připojíte  zde.

Čtěte více

Výuka od 4.1. 2021

Dle rozhodnutí vlády bude od 4.1. 2021  teoretická výuka i odborný výcvik probíhat ve všech ročnících distančně.

Opatření je platné do 10.1. 2021.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách školy a na svých e-mailových adresách.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více