Výuka 7. – 11. 12. 2020

Prezenční výuka ve škole :  1.A, 2,A 3.B a OV 3.A arž

3.DS – úterý, čtvrtek

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který žáci obdrží  od svých třídních učitelů.

1.B, 3.A prod – OV na pracovištích

 

Distanční výuka:  1.ND, 1.DS, 2.DS

Mgr. Z. Pavlíková

 …

Čtěte více

Den otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci se Den otevřených dveří 25.11. nebude konat.

Škola se zapojila do Virtuálního veletrhu škol – na našich webových stránkách si zájemci mohou prohlédnout školu virtuálně a zhlédnout také prezentaci nabízených oborů.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Výuka od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky končících ročníků – tedy 3.B a 3.DS .

Výuka bude probíhat podle  stálého rozvrhu, nebude vyučována tělesná výchova. Suplování bude zveřejněno.

Zároveň od tohoto dne je obnoven odborný výcvik a praxe všech ročníků.

Teoretická výuka 1. a 2. ročníků bude i nadále realizována distančním způsobem.

Mgr. Z. Pavlíková

 …

Čtěte více

Studium

Podle krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a

Čtěte více

Krizová opatření vzhledem ke COVID 19

Dle nařízení vlády se od středy 14.10.2020 zakazuje praktická výuka na středních školách, která měla doposud výjimku.

Do školy bychom se měli vrátit v pondělí 2.11. po  podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden 26. – 30.10.

Sledujte informace třídních učitelů a učitelů OV na svých e-mailech.

Mgr. Z. Pavlíková, ředitelka školy…

Čtěte více

Krizová opatření

Vláda od 5. října 2020 do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid – 19, na základě vyhlášení nouzového stavu. Středočeský kraj i okres Kolín je podle platného semaforu zařazen do oranžové barvy, provoz naší školy bude proto omezen.

5. – 9. 10.         třídy 1.B, 3.A, 1.ND  a všechny třídy dálkového studia přecházejí na distanční …

Čtěte více