Provoz školy od 15. 2. 2021 do 28.2. 2021

Dle informací MŠMT  v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol zůstává ve stejném režimu jako doposud.

Distanční vzdělávání tedy pokračuje ve všech ročnících a formách studia.

Umožněno je konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Výuka od 11.1. 2021

Vláda vzhledem k epidemii covidu-19 rozhodla prodloužit omezení provozu škol do 22.1. 2021.

Teoretická výuka i praktické vyučování budou i nadále realizovány distančním způsobem.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Den otevřených dveří online

Online Dny  otevřených dveří naší školy budou probíhat 13.1. 2021 Burza Kolín,   15.1. Burza  Nymburk, 19.1. Burza Kutná Hora, vždy od 16.00 do 19.00 hod. prostřednictvím aplikace Google Meet, do které  se v době konání burzy škol velmi jednoduše připojíte  zde.

Čtěte více

Výuka od 4.1. 2021

Dle rozhodnutí vlády bude od 4.1. 2021  teoretická výuka i odborný výcvik probíhat ve všech ročnících distančně.

Opatření je platné do 10.1. 2021.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách školy a na svých e-mailových adresách.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Výuka 7. – 11. 12. 2020

Prezenční výuka ve škole :  1.A, 2,A 3.B a OV 3.A arž

3.DS – úterý, čtvrtek

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který žáci obdrží  od svých třídních učitelů.

1.B, 3.A prod – OV na pracovištích

 

Distanční výuka:  1.ND, 1.DS, 2.DS

Mgr. Z. Pavlíková

 …

Čtěte více

Den otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci se Den otevřených dveří 25.11. nebude konat.

Škola se zapojila do Virtuálního veletrhu škol – na našich webových stránkách si zájemci mohou prohlédnout školu virtuálně a zhlédnout také prezentaci nabízených oborů.

Mgr. Z. Pavlíková…

Čtěte více

Výuka od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky končících ročníků – tedy 3.B a 3.DS .

Výuka bude probíhat podle  stálého rozvrhu, nebude vyučována tělesná výchova. Suplování bude zveřejněno.

Zároveň od tohoto dne je obnoven odborný výcvik a praxe všech ročníků.

Teoretická výuka 1. a 2. ročníků bude i nadále realizována distančním způsobem.

Mgr. Z. Pavlíková

 …

Čtěte více

Studium

Podle krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a

Čtěte více