Výuka od 4.1. 2021

Dle rozhodnutí vlády bude od 4.1. 2021  teoretická výuka i odborný výcvik probíhat ve všech ročnících distančně.

Opatření je platné do 10.1. 2021.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách školy a na svých e-mailových adresách.

Mgr. Z. Pavlíková