Výuka 7. – 11. 12. 2020

Prezenční výuka ve škole :  1.A, 2,A 3.B a OV 3.A arž

3.DS – úterý, čtvrtek

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který žáci obdrží  od svých třídních učitelů.

1.B, 3.A prod – OV na pracovištích

 

Distanční výuka:  1.ND, 1.DS, 2.DS

Mgr. Z. Pavlíková