Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Madagaskar

11. října 2021 jsme se účastnili zeměpisného pořadu z cyklu Planeta 3000 s názvem Příběh pradávné Lemurie. Průvodcem nám byl cestovatel a neúnavný objevitel tajů Země Adam Lelek. Seznámili jsme se s původními obyvateli Madagaskaru, ale i s typickými rostlinami (např. vanilkou, baobabem), nebo zvířaty (lemury, chameleóny). Projekt upozorňuje nejen na zajímavá vzdálená místa, ale i na místní tradice, zvyky …

Čtěte více

Den primární prevence

20. listopadu  proběhl Den prevence zajišťovaný firmou ProPrev. Formou přednášek se žáci učebních oborů dozvěděli základní informace o nástrahách, které je mohou v životě čekat. První ročníky debatovaly na téma adaptace na nové škole, šikana a poruchy přijmu potravy. Druhé ročníky se zaměřily na drogovou závislost, alkoholismus a kouření. Žáci třetího ročníku dostali poučení, jak se osamostatnit od rodiny, ale …

Čtěte více

Extremismus a radikalismus

 

19. března 2019 proběhla na naší škole přednáška pana Mgr. Eduarda Krainera na téma Extremismus a radikalismus. V úvodu byly objasněny oba termíny a uvedeny základní rozdíly, protože bývají mnohdy mylně zaměňovány. Svou pozornost v další části přednášky lektor zaměřil nejenom na možné projevy pravicového a levicového extremismu, ale i na náboženský extremismus a jeho vývoj. Celou svou  přednášku …

Čtěte více

Holky jsou z Venuše, kluci jsou z Marsu

… a žijeme spolu na Zemi.

Pod tímto názvem proběhl seminář MP Education, kterého se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku oborů prodavač, pekař a aranžér. Lektorka Mgr. Blažková s žáky prodiskutovala témata: aspekty dospívání (fyzické, psychické, sociální), reprodukční zdraví, preventivní prohlídky, zdravě žít = myslet na budoucnost, vzájemné vztahy – vhodné sexuální chování, pohlavně přenosné choroby – prevence, vhodné …

Čtěte více

Dny primární prevence

Škola zapojila své žáky do programu primární prevence realizovaného  ProPrev, z .s.  Program byl koncipován dle potřeb a požadavků konkrétních tříd s ohledem na věkovou kategorii.  Žáci byli zvídaví, snažili se porozumět všem tématům (záškoláctví, šikana, problémy se zdravým životním stylem, adaptace), aktivně se zapojovali. Školitelka vyzdvihla milou a příjemnou atmosféru ve škole, ochotu školní metodičky prevence řešit aktuální situace …

Čtěte více