Zaměstnanci 2018/2019

 

Vedení školy

 • Mgr. Zdeňka Pavlíková
  • ředitelka školy
  • Český jazyk a literatura, Občanská nauka, třídnictví 2.DS
  • zdenka.pavlikova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Jana Bourková
  • zástupkyně ředitelky
  • Český jazyk a literatura, Občanská nauka, třídnictví 3.A
  • jana.bourkova@ssohavlickova.cz

Učitelé

 • Mgr. Ivana Břinková
  • Matematika, Základy přírodních věd
  • ivana.brinkova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Pavla Hartigová
  • anglický jazyk
  • pavla.hartigova@ssohavlickova.cz
 • Ing. Jana Grobelná
  • odborné ekonomické předměty, odborné předměty aranžérů, třídnictví 1.A
  • jana.grobelna@ssohavlickova.cz
 • Ing. Ludmila Havelková
  • ICT, Matematika, Základy přírodních věd, třídnictví 2.A
  • ludmila.havelkova@ssohavlickova.cz
 • Jaroslav Chyba
  • Tělesná výchova
  • jaroslav.chyba@ssohavlickova.cz
 • RNDr. Irena Neklapilová
  • Matematika
  • irena.neklapilova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Milena Krátká
  • Německý jazyk
  • milena.kratka@ssohavlickova.cz
 • Ing. Karel Malimánek
  • ICT, Základy přírodních věd, metodik ICT
  • karel.malimanek@ssohavlickova.cz
 • Ing. Lukáš Miřatský
  • odborné ekonomické předměty, Anglický jazyk, třídnictví 1.ND
  • lukas.miratsky@ssohavlickova.cz
 • Ing. Jana Procházková
  • odborné ekonomické předměty, třídnictví 1.DS
  • jana.prochazkova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Martina Vojáčková
  • Český jazyk a literatura, odborné ekonomické předměty, třídnictví 1.ND
  • Výchovné poradenství, metodik prevence sociálně patologických jevů
  • martina.vojackova@ssohavlickova.cz
 • Marcela Dostálová
  • odborný výcvik, praxe
  • marcela.dostalova@ssohavlickova.cz
 • Mgr. Naděžda Novotná
  • vedoucí učitel OV a praxe, třídnictví 1.B
  • nadezda.novotna@ssohavlickova.cz
 • Jana Paroulková
  • odborný výcvik aranžérů
  • jana.paroulkova@ssohavlickova.cz
 • Marie Procházková
  • odborný výcvik, praxe
  • marie.prochazkova@ssohavlickova.cz

Provozní pracovníci

 • Helena Hronová
  • administrativní pracovnice
  • helena.hronova@ssohavlickova.cz
 • Jindra Kucrová
  • účetní
  • jindra.kurcova@ssohavlickova.cz
 • Alena Tvrdíková
  • ekonomka, personalistka
  • alena.tvrdikova@ssohavlickova.cz
 • Josef Chmelík
  • školník
 • Miroslava Chmelíková
  • uklízečka
 • Kristýna Moravcová
  • uklízečka, pracovnice výdejny stravy
 • Věroslava Richtrová
  • uklízečka