Srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční
28.11.2018 a 16.1.2019 vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

Archiv projektů

Význam fyziky v dějinách lidstva

Žáci 1. A v návaznosti na probíranou látku předmětu Základy přírodních věd vytvořili projekt Význam fyziky v dějinách lidstva. Každý žák seznámil spolužáky s významným fyzikem, jeho objevy a významem objevů pro život lidstva. Informace přehledně zpracovali a graficky upravili. Jejich práci je možné zhlédnout na  učebně č.5.

Projekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0100.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0101.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0111.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0106.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0112.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0104.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0109.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0107.jpgProjekt- Význam fyziky v dějinách lidstva (1. A) - DSC_0099.jpg

Herbář

Už naše babičky říkaly, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. A jaké jsou ty nečastější? Na to se snažila odpovědět třída 1. A projektem Herbář. Žáci dostali za úkol v zahradě školy vyrýpnout rostliny i s kořenem, vylisovat je a v následující hodině ZSV nalepit na papír, opatřit jmenovkou a vložit do euroobalu. Výsledky jejich činnosti můžete posoudit ve fotogalerii.

Projekt- Herbář (1. A) - IMG_2443.jpgProjekt- Herbář (1. A) - IMG_2445.jpgProjekt- Herbář (1. A) - IMG_2442.jpgProjekt- Herbář (1. A) - IMG_2444.jpg

Projektový den Ochrana obyvatelstva

         V rámci projektu VODOŠ (Vojáci do škol) navštívili naši školu příslušníci 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Během prezentace se žáci dozvěděli informace o současné armádě a zahraničních operacích. Ve druhé části vojáci žákům převedli praktické ukázky poskytování první pomoci v poli (Combat Life Saver).  Žáci si sami na vlastní kůži mohli vyzkoušet záchranu při krizových situacích. Další část byla věnována použití prostředků individuální ochrany jednotlivce v zamořené oblasti. Zde si žáci mohli obléci ochranný oblek JP 75, ochrannou masku OM 90 a zkusit měřící přístroje. Součástí ukázky byly také mimo jiné ruční palné zbraně, jako útočná puška 805 Bren, pistole CZ 75 Phantom, ostřelovací  puška SVD Dragunov, RPG – 7. Během závěrečné debaty se žáci nejčastěji zajímali o život vojáků v misích, ale padly také dotazy týkající se  podmínek přijetí do vojenské služby.

Program očividně udělal žákům radost, byli nadšeni nejen z praktických ukázek, ale i z dárků, které od vojáků obdrželi.

V dnešní době si nikdo nemůže být jistý, co se může stát. Proto si velmi ceníme návštěvy příslušníků 21. základny taktického letectva a jejich základů první pomoci a praktických rad, kterých se lze držet při mimořádných situacích.

Děkujme a těšíme se na další návštěvu.

Ing. Bc. J. Grobelná, DiS.

Projektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01325.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01324.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0903.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0873.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0887.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0937.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_06_30_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01320.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01327.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_08_51_18_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0922.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_45_55_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01329.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01321.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01328.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01347.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0885.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01323.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0908.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0870.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_08_51_10_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0866.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_11_34_17_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01340.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01322.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01302.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01312.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0934.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_11_08_52_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01315.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01348.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01303.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0939.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_17_07_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_07_46_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0919.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01298.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_11_37_38_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01295.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01332.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01349.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01294.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_08_51_43_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01306.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_02_33_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01333.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0938.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_47_51_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_10_03_03_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01330.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01308.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01309.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01299.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_09_52_25_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - WP_20180220_10_05_13_Pro.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01341.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01350.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0874.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01304.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01300.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC01345.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0871.jpgProjektový den- Ochrana obyvatelstva - DSC_0869.jpg

Jaká jsem? Jaký jsem_

Psychologie osobnosti je základní psychologickou disciplínou, která studuje rozdíly mezi lidmi a také podobu konkrétních osobnostních vlastností, které ovlivňují myšlení, cítění či chování konkrétního člověka nebo skupiny osob.

Úkolem projektu bylo postihnout základní schopnosti, zájmy, temperament a charakter studentů jednotlivých tříd. Každý žák měl představit sebe samého prostřednictvím výše uvedených pojmů a to tak, aby ostatní byli schopni odhalit, o koho se jedná. Zpracovali žáci tříd 1.A a 1.ND.

Mgr. M. Vojáčková

Projekt- Jaký jsem?/Jaká jsem?t (1. A) - DSC01266.jpgProjekt- Jaký jsem?/Jaká jsem?t (1. A) - DSC01269.jpgProjekt- Jaký jsem?/Jaká jsem?t (1. A) - DSC01268.jpgProjekt- Jaký jsem?/Jaká jsem?t (1. A) - DSC01267.jpg

Gotika

Gotické umění ovlivnilo celou Evropu po dobu 12. - 15. století, svou kolébku nalezlo ve Francii, bylo šířeno úsilím mnišských řádů. Svůj zvláštní název získalo dle východogermánského kmene Gótů. Základními prvky v architektuře byly lomené oblouky, křížové klenby, odlehčení zdivo a také důmyslný opěrný systém. Tyto typické znaky se staly námětem projektu Gotika třídy 3.A oboru aranžérky. V následující fotogalerii můžete ohodnotit výsledky jejich práce.

Mgr. M.  Vojáčková

Projekt- Gotika (3. A) - DSC01272.jpgProjekt- Gotika (3. A) - DSC01270.jpgProjekt- Gotika (3. A) - DSC01274.jpgProjekt- Gotika (3. A) - DSC01271.jpgProjekt- Gotika (3. A) - DSC01273.jpg

Family Tree

V rámci probírané látky v anglickém jazyce a učebnice Maturita Solutions žáci 1. A zpracovali projekt Family Tree.  Procvičili si slovní zásobu příbuzenských vztahů. Někteří použili fotografie jejich skutečné rodiny, jiní experimentovali se smyšlenými příbuznými.

Mgr. J.Bourková

Projekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083833.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083758.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083920.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083855.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180112_071540.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083825.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180112_071555.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180112_071606.jpgProjekt Family tree (1. A) - IMG_20180104_083814.jpg

Učební pomůcky

Žáci 2. ročníku oboru prodavač v rámci předmětu zbožíznalství vytvářeli v projektové hodině učební pomůcky pro lepší orientaci v sortimentu čisticích prostředků a využili tak poznatků získaných v rámci teoretické a praktické výuky. Didaktické pomůcky se staly součástí výzdoby učebny č. 5.

Ing. Bc. J.Grobelná

Projekt- Prací prostředky - WP_20171129_07_01_10_Pro.jpgProjekt- Prací prostředky - IMG_20171031_114643.jpgProjekt- Prací prostředky - IMG_20171031_114947.jpgProjekt- Prací prostředky - IMG_20171031_114650.jpgProjekt- Prací prostředky - IMG_20171031_114927.jpgProjekt- Prací prostředky - IMG_20171031_115113.jpg

Historie a výroba hraček

Na tomto projektu pracovali v předchozích dvou měsících žáci oboru prodavač třídy 3.B.

Rozdělili se do dvou skupin, jejichž úkolem bylo vyhledat informace o výrobě a historii hraček, utřídit je a graficky zpracovat. Zpracování bude využíváno budoucími žáky tohoto oboru jako učební pomůcka.

Bc. N. Novotná

Projekt- Historie hraček - DSC01177.jpgProjekt- Historie hraček - DSC01174.jpgProjekt- Historie hraček - DSC01170.jpgProjekt- Historie hraček - DSC01173.jpgProjekt- Historie hraček - DSC01172.jpg

Návykové látky

Žáci 1.A v rámci předmětu Základy přírodních věd během měsíce května vypracovali přehled návykových látek, které jsou společností tolerované a které společnost netoleruje.

Jejich úkolem bylo zpracovat základní informace graficky, o vybrané návykové látce spolužáky poinformovat a sdělit své postřehy k této problematice.

Ing. Ludmila Havelková

Projekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1670.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1767.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1773.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1686.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1704.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1676.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1774.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1687.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1762.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1770.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1763.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1672.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1771.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1688.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1765.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1685.jpgProjekt- Návykové látky(1. A) - DSC_1689.jpg

PROJEKT ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

2.A, 3.A aranžérky

Úkolem tohoto projektu bylo seznámit se se všemi památkami, které jsou zapsané na seznamu českého dědictví UNESCO. V rámci projektu jsme nejprve na podzim navštívily Dačického dům v Kutné Hoře, kde je stálá expozice věnovaná právě památkám UNESCO.

V předmětu Dějiny umění jsme se na jednotlivých památkách seznámily s různými uměleckými slohy a ukázaly jsme si charakteristické prvky typické pro daný sloh. Sledovaly jsme také dokumentární cyklus o těchto památkách, který lze vidět na webových stránkách ČT1 pod názvem Národní klenoty.

Každá žákyně si poté vybrala jednu památku, které se věnovala podrobněji. Součástí projektu bylo vyhledávání informací na internetu a sestavení jejího krátkého popisu. Ten  pak žákyně doplnily kresbou.

Projekt České dědictví UNESCO je umístěn na nástěnce v učebně č.1.

Mgr. Radka Fischová

Projekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - IMG_7159.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3739.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3741.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3738.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3735.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3743.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3737.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - IMG_7165.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3744.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3734.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3736.jpgProjekt České dědictví UNESCO (aranžér 2. A, 3. A) - DSCN3742.jpg

Herbář 1.A

Žáci třídy 1. A vytvořili projekt s názvem „Herbář“.

Pracovali na něm v období prosinec 2016 – květen 2017 v hodinách zdravovědy pod vedením Ing. Procházkové.

V herbáři je řada bylin, které rostou kolem nás a mají léčivé účinky.

Žáci se tak dozvěděli nejen hodně užitečných informací pro život, ale zároveň si užili i spoustu zábavy.

Projekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131372557503484493.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358033354356758.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358037993454715.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358034528670681.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358037354996229.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358035149494022.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358032762546866.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358038693252145.jpgProjekt- Herbář (1. A) - P4041006.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131372558646049661.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358033916274319.jpgProjekt- Herbář (1. A) - Aviary Photo_131358035847790936.jpg

Moje osobnost

Psychologie osobnosti je základní psychologickou disciplínou, která studuje rozdíly mezi lidmi a také podobu konkrétních osobnostních  vlastností, které ovlivňují myšlení, cítění a chování konkrétního člověka nebo skupiny osob. Zaměřuje se také na výsledek interakce prostředí a individuálních mentálních dispozic. Úkolem našeho projektu bylo sebehodnocení každého účastníka se zaměřením na schopnosti, zájmy, temperament a charakter

Mgr. Vojáčková

Projekt - Moje osobnost - DSC01101.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01108.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01107.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01111.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01100.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01105.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01106.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01110.jpgProjekt - Moje osobnost - DSC01109.jpg

Plakát

Krátké informační útvary patří k těm, které jsou nejvěcnější, nejsrozumitelnější a v případě plakátu mají výraznou grafickou úpravu obohacenou o obrázky, fotografie nebo grafy. Cílem tohoto útvaru je upoutat pozornost a získat například zákazníka pro určitý druh výrobku a služby. Právě takový cíl si dali žáci třídy 1.B při zpracování svých plakátů, nejčastějším námětem bylo hudební vystoupení. A jak se jim to povedlo? To můžete posoudit v přiložené fotogalerii.

Mgr. Vojáčková

Projekt - Plakát (1. B) - DSC01103.jpgProjekt - Plakát (1. B) - DSC01104.jpgProjekt - Plakát (1. B) - DSC01102.jpg

Obal v propagaci

Žákyně 2. ročníku oboru aranžér pracovaly v rámci odborného předmětu Propagace na projektu OBAL V PROPAGACI. Jejich úkolem bylo zjistit dostupné informace o vývoji určité značky a sledovat, jak se v průběhu let měnily obaly výrobků z hlediska použitých materiálů, funkčnosti i designu. Součástí projektu bylo také vytvořit vlastní návrh obalu výrobku dané firmy.

Projekt můžete vidět na nástěnce v učebně č. 1. viz fotodokumentace

Mgr. Radka Fischová

Projekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5689.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5692.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5695.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5710.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5709.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5712.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5711.jpgProjekt: Obal v propagaci (2. A - aranžér) - IMG_5691.jpg

Tužka

Pro každého z nás zcela běžná, obyčejná věc. Setkáváme se s ní od útlého dětství, kdy jsme s ní vytvořili svoje první čáry a neumělá dílka. Tužka je nepostradatelná ve školních lavicích. I přes velký rozvoj a využívání výpočetní techniky zůstává stále základním psacím nástrojem mnoha profesí.

Ale bylo tomu tak vždy? Kde se vlastně tužka vzala? Ač se to nezdá, je poměrně mladým vynálezem. Podívejme se společně na její historii.

Tato základní charakteristika vedla žákyně 1. ročníku oboru aranžér v rámci odborných předmětů (odborné kreslení, písmo) k pátrání. Zjistily spoustu zajímavých informací, které je nakonec zavedly na území České republiky, kde se nachází jeden z největších výrobců tužek na světě.

Celý projekt je ke zhlédnutí v učebně č. 1.viz fotodokumentace

Mgr.Radka Fischová

Projekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5707.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5697.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5713.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5684.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5685.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5686.jpgProjekt: Tužka (1. A - aranžér) - IMG_5688.jpg

Kraj, ve kterém žiji

V průběhu měsíce května dokončila třída 3.A v rámci hodin Hospodářského zeměpisu projekt s názvem „Kraj, ve kterém žiji“.

Toto téma bylo zvoleno ke zpestření výuky, a také proto, aby žáci poznali zajímavá místa našeho kraje. Nejprve vypracovali samostatně prezentace v PowerPointu, poté své práce společně se spolužáky graficky upravili na nástěnky a vytvořili informační brožury, které umístili ve své učebně. viz fotogalerie

Cílem bylo seznámit žáky s méně známými místy ve Středočeském kraji, získat informace o oblíbených místech spolužáků, pracovat samostatně, vyzkoušet si i práci v kolektivu a prezentovat práci i před ostatními žáky školy.

Ing. Ludmila Havelková

Projekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0680.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0682-upr.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0685-upr.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC00964.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0690.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC00963.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0673-upr.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC00967.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC00965.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0679.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC_0669-upr.jpgProjekt- Kraj, ve kterém žiji (3. A) - DSC00966.jpg

Historie pekárenské výroby

Žáci 2. a 3. ročníku oboru pekař v hodinách Základů  pekárenské výroby zpracovali v průběhu měsíce března projekt s názvem ,,Historie pekárenské výroby. Jejich úkolem bylo vyhledat obrázky na dané téma a porovnat složitou práci v pekárnách a mlýnech od 1. století PNL  do současnosti. Projekt byl vypracován k výuce technologie a je vystaven v učebně č. 6.

Viz fotogalerie

Bc. N. Novotná

Projekt - Historie pekárenské výroby - DSC00834.jpgProjekt - Historie pekárenské výroby - DSC00835.jpgProjekt - Historie pekárenské výroby - DSC00837.jpg

Projekt Einkaufen

V průběhu měsíce března zpracovala třída 3. EA v rámci hodin německého jazyka projekt s názvem „Einkaufen“. Toto téma bylo vybráno proto, že patří k profilovým tématům naší školy. Žáci byli rozděleni do čtveřic, pro způsob zpracování se rozhodli sami. Někteří zvolili formu koláže, někteří leták. Mezi nejvydařenější patří projekt v podobě tří bookletů, který byl i krásně graficky zpracovaný. Žáci si zároveň výrazně obohatili slovní zásobu z oblasti nakupování. viz fotogalerie

Mgr. K. Novotná

Projekt Einkaufen - IMG_20160314_122615.jpgProjekt Einkaufen - IMG_20160404_093547.jpgProjekt Einkaufen - IMG_20160404_093733.jpg

Projekt 4.EA - Mapa literárního vývoje

Třída 4.EA zpracovala přehled literárních epoch, směrů, proudů, hnutí, lit. skupin a lit. žánrů.

Tento projekt žákům  pomůže v lepší orientaci ve složitém literárním vývoji a v přípravě  na maturitní zkoušku

z  českého jazyka. Viz fotogalerie

Mgr.J. Bourková

Projekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00828.jpgProjekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00832.jpgProjekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00831.jpgProjekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00830.jpgProjekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00829.jpgProjekt 4.EA - Maturitní opakování literárního učiva - DSC00833.jpg

Projekt 3.EA - Politické ideologie

Třída 3.EA v rámci učiva OBN vypracovala projekt Politické ideologie. Žáci se seznámili s různými ideologiemi 19. a 20.století - např. konzervatismus, liberalismus, feminismus, anarchismus ......    viz fotogalerie

Mgr.J. Bourková

Projekt 3. EA- Politické ideologie - DSC00824.jpgProjekt 3. EA- Politické ideologie - DSC00826.jpgProjekt 3. EA- Politické ideologie - DSC00823.jpg

Projekt "Buď v bezpečí"

Policejní prezidium ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, která se ve svém projektu E-bezpečí zabývá kyberšikanou, vývojem a výzkumem v této oblasti kriminality, vytvořily společný projekt.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit systém informování pedagogů prostřednictvím „Newsletteru“, který bude každý měsíc na web stránkách policie ČR přinášet novinky z oblasti výzkumu a vývoje problematiky kyberšikany.

Dalším cílem je vybudovat vazbu mezi školami, školskými zařízeními a PČR. Pedagogové budou mít možnost si sami "stahovat" novinky a informovat se o nejnovějších trendech z oblasti kyberšikany a kyberkriminality tak, aby je měli možnost využít ve výuce a dále přenášet informace na hlavní cílovou skupinu, tedy děti, mládež a jejich rodiče.

Měsíční "newsletter"mají možnost naši žáci a učitelé posoudit na nástěnce před tělocvičnou. K dispozici jsou lednový, únorový a březnový newsletter, které byly věnovány sociálním sítím, kyberšikaně a sextingu.

Mgr. M. Vojáčková 

Moje osobnost

Projekt Moje osobnost mapuje základní charakteristiky každého ze žáků jako jsou: temperament, schopnosti a zájmy. Úkolem bylo na čtvrtce co nejvíce vystihnout sám sebe a k tomu připojit fotografie a obrázky. Jak se to tento rok podařilo žákům tříd 1.A, 1.B.,1.ND a 4.EA můžete posoudit ve fotogalerii.                                  

Mgr. M. Vojáčková

Projekt Moje osobnost - DSC00809.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00800.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00813.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00802.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00808.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00810.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00801.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00814.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00812.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00815.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00805.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00806.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00811.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00803.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00804.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00816.jpgProjekt Moje osobnost - DSC00807.jpg

Projekt třídy 3.A

       Během měsíce ledna zpracovala třída 3.A anglický projekt s názvem „Vocabulary List“. viz fotogalerie

V tomto projektu si každý žák vybral jedno téma,  k němuž  se snažil najít co nejvíce výrazů ze slovní zásoby a následně je odpovídajícím způsobem graficky zpracovat. Někteří žáci si na projektu dali opravdu záležet a výsledkem je učební pomůcka, kterou můžeme kdykoliv využít při výuce i v dalších třídách. Projekt je stejně jako ostatní zpracované k cizím jazykům  vystaven v učebně č. 2.

Mgr. Kateřina Novotná

Pozvánka na maturitní ples 4. EA - Pozvánka.jpg

Jazyková stáž

Ing. Lukáš Miřatský absolvoval v měsíci říjnu čtrnáctidenní jazykový kurz v irském Dublinu (v rámci projektu výzvy č. 56). Cílem bylo osvojení si nových trendů a metod ve výuce anglického jazyka. viz fotogalerie

Jazyková stáž - P1010008.jpgJazyková stáž - P1010083.jpgJazyková stáž - DSC06093.jpgJazyková stáž - P10100781.jpgJazyková stáž - P1010023.jpgJazyková stáž - P1010040.jpgJazyková stáž - op_vk_plakat_01_barva-page-001.jpgJazyková stáž - P1010080.jpgJazyková stáž - P1010183.jpgJazyková stáž - P1010187.jpgJazyková stáž - P1010094.jpgJazyková stáž - P1010081.jpgJazyková stáž - DSC05799.jpgJazyková stáž - DSC05757.jpgJazyková stáž - P1010065.jpgJazyková stáž - P1010015.jpgJazyková stáž - DSC05758.jpg

Jazykový kurz Londýn

Text je uveden Jazykový kurz Londýn.

Jazykový kurz Londýn - 12188872_939052672835562_401260886_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 564.jpgJazykový kurz Londýn - london 537.jpgJazykový kurz Londýn - london 809.jpgJazykový kurz Londýn - london 484.jpgJazykový kurz Londýn - london 147.jpgJazykový kurz Londýn - 12208115_939050506169112_966209676_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 316.jpgJazykový kurz Londýn - london 329.jpgJazykový kurz Londýn - london 607.jpgJazykový kurz Londýn - 12188670_939053499502146_1679170644_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12200421_939050336169129_2034970090_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 363.jpgJazykový kurz Londýn - op_vk_plakat_01_barva-page-001.jpgJazykový kurz Londýn - london 365.jpgJazykový kurz Londýn - 12200501_939052756168887_1891134744_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12205102_939050912835738_513829835_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12207907_939052402835589_1781371882_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 387.jpgJazykový kurz Londýn - 12200558_939050199502476_2071175106_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12204645_939052282835601_1244961692_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12188877_939050439502452_1583916358_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12202354_939052036168959_1259074337_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 864.jpgJazykový kurz Londýn - london 495.jpgJazykový kurz Londýn - 12208138_939052586168904_367964195_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 739.jpgJazykový kurz Londýn - london 661.jpgJazykový kurz Londýn - london 380.jpgJazykový kurz Londýn - london 750.jpgJazykový kurz Londýn - 12200959_939050976169065_1432613993_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 504.jpgJazykový kurz Londýn - 12204810_939052782835551_1133442120_n.jpgJazykový kurz Londýn - 12165897_939052599502236_134293473_n.jpgJazykový kurz Londýn - 804497_939052116168951_1008777374_n.jpgJazykový kurz Londýn - london 587.jpgJazykový kurz Londýn - 12188410_939050986169064_1228541914_n.jpg

EU - cizí jazyky pro Šťáralku

Škola zpracovala projekt, na nějž získala 201 949,- Kč v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou využity pro týdenní pobyt spojený s výukou anglického jazyka ve Velké Británii pro deset žáků s pedagogickým doprovodem a dvoutýdenní vzdělávací  kurz jednoho učitele. Projekt  bude zrealizován do 31.12.2015. Je podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Z. Pavlíková

About me

 

    Během měsíce dubna zpracovala třída 2. A projekt s názvem „About me“, ve kterém měli za úkol představit sebe, svou rodinu a své koníčky v cílovém jazyce. Práci doplnili fotografiemi ze svého života. Někteří žáci zpracovali tento projekt velmi pěkně graficky a kreativně, s velkou dávkou fantazie. S jazykovou stránkou projektu si poradili všichni, slabším žákům pomáhali ostatní spolužáci. Vystavené práce je možné si prohlédnout na učebně č. 2. viz fotogalerie

 

 Mgr. Kateřina Novotná

Projekt - About me - projekt 2A.jpgProjekt - About me - Projekt 2.A 2.jpgProjekt - About me - Projekt 2.A 4.jpgProjekt - About me - projekt 2.A 5.jpgProjekt - About me - Projekt 2.A 1.jpgProjekt - About me - Projekt 2.A 3.jpg

Unsere Stadt

Na přelomu dubna a května zpracovala třída 2.EA v rámci hodin německého jazyka projekt s názvem „Unsere Stadt“. První částí projektu byla práce v terénu, během které si žáci vytipovali nejdůležitější pamětihodnosti či důležitá místa našeho města, ty následně nafotili a napsali k nim popisky. Tyto popisky museli přeložit do cílového jazyka a následně vytvořili velmi pěknou koláž. Při práci aktivně používali internet, cizojazyčné slovníky a doplňkovou literaturu. V závěrečné hodině byl projekt žáky samotnými vyhodnocen, byla zhodnocena práce všech studentů, vyzdviženy pozitivní stránky projektu (detailní seznámení s městem) a také jsme diskutovali o negativních stránkách a jak jim příště předcházet (např. někteří žáci se nezapojovali aktivně). viz fotogalerie

 

Mgr. Kateřina Novotná

Politické ideologie

3. EA v rámci výuky OBN zpracovala projekt Politické ideologie. Žáci se seznámili se soustavou idejí, teorií a názorů, které vyjadřují zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny.

Ideologie pomáhají vysvětlovat politické jevy a události ( krize, války..), poskytují hodnotový systém (co je dobré a zlé), vyjadřují sounáležitost k určité sociální skupině a nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti. Viz fotogalerie

Mgr.  J. Bourková

Projekt - Politické ideologie - DSC00368.jpgProjekt - Politické ideologie - DSC00371.jpgProjekt - Politické ideologie - DSC00369.jpgProjekt - Politické ideologie - DSC00370.jpg

Knihtisk

Žákyně 3.A oboru aranžér pracovaly  na projektu KNIHTISK. 

Náplní projektu bylo seznámit se se vznikem knihtisku, představit osobu vynálezce J. Gutenberga a vyhledat informace o nejstarších tiscích a tištěných knihách. Samostatné téma související s knihami bylo téma Ex libris. Žákyně pracovaly samostatně nebo ve dvojicích a výsledky jejich práce jsou vystavené na nástěnce v učebně č.1. (viz fotogalerie)

Mgr.Radka Fischová

Projekt- Knihtisk - IMG_2379.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2374.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2377.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2375.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2378.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2376.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2381.jpgProjekt- Knihtisk - IMG_2380.jpg

Vývoj písma

Písmo je jedním z předmětů učebního oboru aranžér. Žáci si musí osvojit jeho vznik a vývoj a následně se naučit používat různé druhy písma - teoreticky i prakticky. Aby nebyla teorie pouhým výkladem, zpestřily si ji žákyně tř. 1.A zpracováním projektu. Jejich úkolem bylo vyhledat informace o různých druzích písma, zpracovat krátky referát a vytvořit vlastními kresbami názorné ukázky. Výsledné práce jsou vystaveny v učetně č. 1. viz fotogalerie

Mgr. R. Fischová

 

Projekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2361.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2368.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2366.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2370.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2362.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2367.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2364.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2372.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2373.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2369.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2371.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2363.jpgProjekt - Vývoj písma (1. A) - IMG_2365.jpg

Pravidla slušného chování

 

 

Třídy 1.A a 1.B zpracovaly v rámci ŠVP OBN projekt Pravidla slušného chování. Žáci se zabývali tematikou zdravení, podání ruky, vstupu do místnosti, stolování, oblékání, chování ve veřejných hromadných prostředcích. viz fotodokumentace

 

Pravidla slušného chování - DSC00199.jpgPravidla slušného chování - DSC00198.jpgPravidla slušného chování - DSC00194.jpgPravidla slušného chování - DSC00196.jpgPravidla slušného chování - DSC00193.jpgPravidla slušného chování - DSC00197.jpg

Moje osobnost

Projekt s tímto názvem byl součástí hodina Psychologie a Psychologie prodeje. Měl představit každého ze žáků tak, jak si myslí, že je vnímán svým okolím, ale také sám sebou. Účastníci psali o svých schopnostech, zájmech, temperamentu a charakteru, své práce doplňovali kresbami a fotografiemi.

Ve všech zúčastněných třídách (1.A, 1.B, 1.ND, 4.EA) se setkal s pozitivním ohlasem. A jací jsou naši žáci? Posuďte dle fotografií. viz fotogalerie.

Mgr. M. Vojáčková

Moje osobnost - DSC00234.jpgMoje osobnost - DSC00227.jpgMoje osobnost - DSC00224.jpgMoje osobnost - DSC00230.jpgMoje osobnost - DSC00228.jpgMoje osobnost - DSC00232.jpgMoje osobnost - DSC00222.jpgMoje osobnost - DSC00225.jpgMoje osobnost - DSC00223.jpgMoje osobnost - DSC00229.jpgMoje osobnost - DSC00233.jpgMoje osobnost - DSC00236.jpgMoje osobnost - DSC00231.jpgMoje osobnost - DSC00226.jpgMoje osobnost - DSC00235.jpgMoje osobnost - DSC00220.jpgMoje osobnost - DSC00221.jpg

Úspěšný projekt

Škola zpracovala projekt, který byl úspěšný v rámci tematického zadání Podpory vzdělávání, volnočasových a sportovních aktivit. Získala tak ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence finanční prostředky, které vynaložila na nákup doskočiště pro skok vysoký a sítě na odbíjenou. viz fotogalerie

Mgr. Z. Pavlíková

Úspěšný projekt (doskočiště) - DSC00178.jpgÚspěšný projekt (doskočiště) - DSC00176.jpgÚspěšný projekt (doskočiště) - DSC00177.jpgÚspěšný projekt (doskočiště) - DSC00175.jpg

Přijdu včas

26. září jsme se podíleli na organizačním zajištění projektu Přijdu včas. Stejnojmenná nadace za účasti představitelů města uvedla do provozu u dětského hřiště v ulici Rimavské Soboty velmi prospěšné zařízení, domeček s hodinami, hlásiči policii a lékařům a odpadkovým košem. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost na dětských hřištích, připomínat dětem, kdy mají jít domů, naučit je zodpovědnosti za druhého, snížit strach z rodičů, naučit je uklízet své okolí, zajistit včas lékařskou a bezpečnostní pomoc. Naše žákyně oboru pekař ve spolupráci s Pekárnou Žalud připravily občerstvení, jímž prezentovaly svou zručnost a přispěly ke zdárnému průběhu akce. viz fotogalerie

Z. Pavlíková

Projekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5845.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5809.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5836.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5916.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - P1020396.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5918.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5879.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5870.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5885.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5899.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5834.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5876.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5877.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5824.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5831.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5844.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5840.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5808.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5912.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - DSCN5833.jpgProjekt "Přijdu včas" (26. 9. 2014) - P1020380.jpg

Projekt "Gotika kolem nás"

Žákyně 3.A oboru aranžér pracovaly od prosince do dubna průběžně na projektu GOTIKA KOLEM NÁS. V rámci dějin umění se nejprve seznámily s uměleckým slohem gotika a s jeho  charakteristickými prvky. Poté si gotiku prohlédly na vlastní oči při exkurzi v kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Další úkoly (teoretické a praktické) vypracovaly v rámci předmětů Písmo a Odborné kreslení – zabývaly se individuálně nebo ve skupinkách tématy Gotické písmo, Vitráž, Gotická móda a Gotické stavby v Kolíně. Na závěr výsledky své práce sestavily na panel, který je možné vidět na chodbě v prvním patře školy.

Práce na projektu pomohla dívkám prohloubit své znalosti o gotickém slohu a uvědomit si, že i když se jedná o sloh, který vznikl před téměř 900 lety, lze v něm stále nalézat inspiraci i v dnešní moderní době.

Projekt - Gotika kolem nás - 100_1872.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1874.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1358.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1368.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1873.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1866.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1369.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1871.jpg Projekt - Gotika kolem nás - 100_1870.jpg

Projekt "Významné české osobnosti"

Žákyně 3.A oboru aranžér vypracovaly v rámci odborného výcviku projekt na téma Významné české osobnosti. Jejich úkolem bylo naaranžovat panel s využitím prvků písma, grafiky a různých dekorací, které si zhotovily. Jako podklady pro práci použily informace z internetu, knih a časopisů.

Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303755.jpg Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303753.jpg Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303757.jpg Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303754.jpg Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303758.jpg Projekt Významné české osobnosti (3. A aranžérky) - P1303756.jpg

Projekt "Finanční gramotnost - zadlužení rodin"

V hodinách Cvičení z ekonomiky se žáci třídy 3. EA věnovali problematice zadlužování českých rodin. Jedná se aktuální problém, který musí řešit řada občanů České republiky. O tom, jak se lidé dostávají do dluhové pasti, čteme téměř každý den v tisku, na inernetu, vidíme smutné příběhy v televizi.
Také většina žáků 3. EA měla již osobní zkušenosti s tímto jevem. Proto se aktivně zapojili do tvorby výše uvedeného projektu.
Cílem bylo nejen zlepšení jejich finanční gramotnosti, ale i to, aby si uvědomili, že každý člověk má být dobrým hospodářem a zodpovědně přistupovat k plnění svých finančních závazků.

Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - P1233745.jpg Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - PB110085 velká.jpg Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - P9300028 velká.jpg Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - PB110089 velká.jpg Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - P1233744.jpg Projekt Finanční gramotnost- zadlužení rodin (3. EA) - PB110088 velká.jpg

Projekt "Z dějin etiky"

V rámci výuky OBN žáci 2.EA vypracovali projekt, v kterém se zaměřili na dějiny etiky.
Tématiku zpracovali pomocí učebnice, internetu, svých znalostí a dovedností. Někteří žáci dokonce zvládli detailně překreslit podobiznu filozofa – etika, např. T. Neklan – J.J. Rousseaua.(viz fotogalerie)
Projekt pomohl žákům k lepšímu osvojení si hlavních myšlenek výrazných představitelů etiky.

Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163714.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163717.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163715.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163713.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163721.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163718.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163720.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163719.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163711.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163722.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163716.jpg Projekt Z dějin etiky (2. EA) - P1163723.jpg

Projekt "Česká poezie 1. poloviny 20. století"

Žáci třídy 3.EA zpracovávali formou projektů libovolné téma týkající se literárního učiva 1. pololetí. Nejúspěšnější byl projekt Česká poezie 1. poloviny 20.století, vytvořený skupinou: M. Hykšová, V. Flonerová, M. Janušková, H. Štíchová a D. Novotná. Plakát je umístěn na učebně č. 7.

Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063706.jpg Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063705.jpg Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063702.jpg Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063710.jpg Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063703.jpg Projekt Česká poezie 1. poloviny 20. století (3. EA) - P1063704.jpg

Projekt "Die Bundesrepublik Deutschland"

Projekt zrealizovala skupina třídy 4.EA. Děvčata několik týdnů shromažďovala a připravovala nejrůznější materiály týkající se Německa a poté zpracovala projekt formou pěkné koláže. Z plakátu je možné se dozvědět základní a důležité informace o této zemi, a tím motivovat ostatní žáky ke studiu tohoto jazyka.

Projekt Deutschland (listopad 2013) - PB143696.jpg Projekt Deutschland (listopad 2013) - PB143697.jpg Projekt Deutschland (listopad 2013) - PB143695.jpg Projekt Deutschland (listopad 2013) - PB143699.jpg

Projekt "Památné stromy Kolína"

Žákyně třídy 3.A oboru Aranžér zpracovaly projekt "Památné stromy Kolína", s nímž se přihlásily do soutěže „Živá příroda Kolína“ vyhlášené pod záštitou místostarosty města Kolína Jana Pospíšila Městskou knihovnou Kolín. V kategorii kolektivních prací obsadily 3. místo.

Soutěž "Živá příroda Kolína" - 5.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 9.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 7.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 6.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 12.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 3.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 11.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 10.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 4.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 1.jpg Soutěž "Živá příroda Kolína" - 2.jpg

Projekt "Poznej sám sebe"

Hodiny psychologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání jsou zaměřeny nejen na podnikatelskou praxi, ale i na poznání základních psychologických pojmů. Cílem projektu bylo poznání sebe sama z pohledu psychologie - typ osobnosti, schopnosti, nadání, talent, charakter, zájmy a temperament. Každý z žáků 4.EA zpracoval na čtvrtku formátu A4 své osobnostní znaky (popřípadě doplnil fotografií), práce byly kriticky zhodnoceny v třídním kolektivu, a ty nejzdařilejší vystaveny v učebně číslo 10.

Projekt Psychologie (4. EA) - IMG_0538.jpg Projekt Psychologie (4. EA) - IMG_0540.jpg Projekt Psychologie (4. EA) - IMG_0541.jpg Projekt Psychologie (4. EA) - IMG_0539.jpg