Přijmeme uklízečku na zkrácený úvazek (tel. 724 383 850)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 1. ročníku do školního roku 2020/2021

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42  v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení (k doplnění volných míst, která zůstala po 1. kole přijímacího řízení) do oborů:

66-51-H/01    Prodavač   (16 volných míst)

29-53-H/01   Pekař         (8 volných míst)

66-52-H/01   Aranžér      (3 volná místa)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium dálkové (23 volných míst)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium denní (20 volných míst)

 

Kritéria přijímacího řízení

Prodavač, Pekař

  • přijímací zkouška se nekoná
  • doručení řádně vyplněné přihlášky
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

Aranžér

  • pohovor a výtvarné ztvárnění úkolu na zadané téma
  • doručení řádně vyplněné přihlášky
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

Podnikání  – dálkové, denní nástavbové studium

  • doručení řádně vyplněné přihlášky, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není vyžadováno
  • ověřená kopie výučního listu
  • přijímací zkouška se nekoná

Do naplnění kapacity tříd bude ředitelka školy v tomto kole přijímacího řízení rozhodovat o přijetí průběžně do 31.8. 2020.

 

V Kolíně 30. června 2020

Mgr. Zdeňka Pavlíková

ředitelka školy