Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 16.1. od 8:00 do 17:00 hodin.

Adaptační kurz

Ve dnech 5. –  6. září proběhl příměstskou formou adaptační kurz tříd 1. A a 1.B.

První den žáci navštívili polepské vodopády a Pašinku a postupně se seznamovali s novými spolužáky. Druhý den byl sraz na nádraží, odkud jsme se vlakem přemístili do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili památník Slavníkovců. Následovala poklidná procházka na soutok Cidliny a Labe, kde …

Čtěte více

Humanitární pomoc

Počátkem měsíce září proběhly dvě již tradiční charitativní akce – Světluška a Srdíčkové dny.

První byla zaměřena na získání finanční prostředků na pořízení speciálních pomůcek, které mluví, nebo mají hmatový displej a usnadňují život nevidomým. Druhá sbírka měla pomoci Nikolce, která od narození trpí cukrovkou 1. typu a bude doživotně závislá na inzulínu.

Velký dík patří žákům tříd 3.A  a  …

Čtěte více

Význam fyziky v dějinách lidstva

Žáci 1. A v návaznosti na probíranou látku předmětu Základy přírodních věd vytvořili projekt Význam fyziky v dějinách lidstva. Každý žák seznámil spolužáky s významným fyzikem, jeho objevy a významem objevů pro život lidstva. Informace přehledně zpracovali a graficky upravili. Jejich práci je možné zhlédnout na  učebně č.5.…

Čtěte více

Herbář

Už naše babičky říkaly, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. A jaké jsou ty nečastější? Na to se snažila odpovědět třída 1. A projektem Herbář. Žáci dostali za úkol v zahradě školy vyrýpnout rostliny i s kořenem, vylisovat je a v následující hodině ZSV nalepit na papír, opatřit jmenovkou a vložit do euroobalu. Výsledky jejich činnosti …

Čtěte více

Four Fest 2018

Také v letošním roce měli naši žáci (M.Jeřábek, K. Králová, M. Kubisková, M. Prokop, A. Srbová,J. Zumrová) možnost změřit kvalitu svých zručností na  11. ročníku Four Festu – festivalu zručností žáků středních odborných škol zemí Visegradské čtyřky. Soutěží se účastnilo 94 žáků z 22 středních škol České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

V oboru obchodní pracovník soutěžila naše dvě děvčata, …

Čtěte více

Návštěva 21. základny Taktického letectva v Čáslavi

5. června 2018 navštívili žáci s pedagogickým doprovodem 21. základnu Taktického letectva v Čáslavi. Tato návštěva se uskutečnila na základě pozitivní reakce na projekt VODOŠ realizovaný právě příslušníky této základny v měsíci únoru 2018 v prostorách naší školy, během něhož se žáci seznámili s prací armády ČR a jejím posláním.

V rámci návštěvy jsme si mohli prohlédnout stanoviště biologické ochrany …

Čtěte více

Zámek Kačina

Žákyně třetího ročníku oboru aranžér  navštívily v rámci předmětu Dějiny umění empírový zámek Kačina v okrese Kutná Hora.

Tento zámek patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší prezident gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého.

Rod Chotků žil na Kačině až do r. 1911, …

Čtěte více

Poděkování 3.DS

Vážená paní ředitelko, vážený učitelský sbore, zaměstnanci školy,

nastal čas, na který se každý z nás studentů moc těšil. Čas, kdy my žáci  3.DS budeme mít po maturitě, spadnou z nás obavy ze zkoušek a konečně si po náročném studiu vydechneme. Maturita je za námi a my si najednou uvědomujeme, jak nám vše to, co celé studium obnáší, bude chybět  …

Čtěte více

Charitativní sbírky

Jarní srdíčkové dny pomáhají zdravotně znevýhodněným dětem a snaží se pomoci tam, kde stát již nemá dostatek financí. Tento rok se sbírky zúčastnili žáci tříd 1.A   ( Nikola Bulínová, Barbora Nováková) a 1. ND (Nikola Novotná, Matěj Prokop), kterým se podařilo vybrat 2.714,- Kč. Občanské sdružení Život dětem pro dobrovolníky jako poděkování za jejich nelehkou práci uspořádalo dne  7. 5. …

Čtěte více