Exkurze do mlýna

9. dubna 2019 navštívili žáci tříd 1.B a 2. A mlýn Český mlynář v Týnci nad Labem. Po celou dobu exkurze se nám věnoval ředitel mlýna, pan Kovanda. Prošel s námi všechny provozy mlýna a vysvětlil jejich činnost. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o činnosti laboratoře, o čištění zrna a jeho následném zpracování na mouku i krupici.

Mlýn působí  …

Čtěte více

Jarní srdíčkové dny

Ve dnech 25. – 29. března 2019 probíhaly Jarní srdíčkové dny. Výtěžek sbírky má pomoci malému Adámkovi, který trpí spinální muskulární atrofií typu l. Jde o progresivní svalové onemocnění výrazně zkracující život, při kterém dochází k úbytku svalové hmoty. Mnohé zdravotní pojišťovny hradí léčbu jen částečně. Získané peníze půjdou na nákup kompenzačních pomůcek.

Velký dík patří dívkám z 1. A …

Čtěte více

Úspěch v celostátní soutěži

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se uskutečnil 14. ročník celostátní odborné soutěže Prodavač 2019. Své praktické dovednosti i teoretické vědomosti si ověřoval rekordní počet 69 soutěžících žáků z celé České republiky.

Místem konání byla Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem. V prostorách školy v Keplerově ulici žáci, budoucí prodavači, prvního, druhého a třetího ročníku, …

Čtěte více

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZK

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019.

1. Blok ekonomických předmětů – ústní forma
25 otázek. Konečná známka je výsledkem dohody mezi zkoušejícím a přísedícím.…

Čtěte více

Zlaté české ručičky

Žákyně oboru aranžérka tříd 1.A a 2.A se zapojily  do soutěže  Zlaté české ručičky, kterou vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů. V kategorii Pevná hračka vytvářely velmi nápadité výrobky: omalovánky, skládačky, plyšová a textilní zvířátka, hry zaměřené na zlepšení zručnosti dětí. Práce je velmi bavila o to více, že hračky udělají radost dětem z dětských domovů.…

Čtěte více

Extremismus a radikalismus

 

19. března 2019 proběhla na naší škole přednáška pana Mgr. Eduarda Krainera na téma Extremismus a radikalismus. V úvodu byly objasněny oba termíny a uvedeny základní rozdíly, protože bývají mnohdy mylně zaměňovány. Svou pozornost v další části přednášky lektor zaměřil nejenom na možné projevy pravicového a levicového extremismu, ale i na náboženský extremismus a jeho vývoj. Celou svou  přednášku …

Čtěte více

Etiketa a Jak uspět u přijímacího pohovoru

Pan Petr Lavický (lektor etikety a komunikace) odprezentoval  20. února  třídě 2.A  přednášku Etiketa,  jejímž obsahem byla její  teoretická i  názorná výuka v běžné, ale i vyšší společnosti (zdravení, podání ruky, představování, dress code, stolování, kino, divadlo…). Daná témata podnítila bohatou diskusi.

Další dvě přednášky na téma Jak uspět u přijímacího  pohovoru byly určeny  třídám  1.ND, 2.ND a 3. A…

Čtěte více