Jazykové olympiády

V uplynulých dnech  proběhly na naší škole jazykové olympiády. První, z českého jazyka,  se zúčastnilo 6 žáků. S nástrahami jazykových úkolů a se slohovou prací se nejlépe vypořádaly Linda Kudrnová (1. místo), Vanesa Šmigelská (2. místo) a Andrea Batelková (3. místo), všechny ze třídy 3.A.

Do soutěžního klání  v anglickém jazyce se plnou vervou vrhlo 10 žáků, kteří prokázali znalosti …

Čtěte více

Maloobchodní provozní jednotky

Základním materiálním instrumentem obchodního podnikání je provozní jednotka. Jako maloobchodní síť je označován soubor provozních jednotek zaměřených na realizaci zboží konečnému spotřebiteli. Tento soubor má svoji kvalitu danou uspořádáním a vzájemnou provázaností provozních jednotek co do sortimentu, typů i organizace provozu.

Pro prohloubení a zopakování tohoto obsáhlého tématu v předmětu Obchodní provoz žáci 2. ročníku oboru prodavač tvořili paměťové mapy.…

Čtěte více

Sametová revoluce

U příležitosti třicátého výročí událostí 17. listopadu 1989 a souvislostí, kterými sametová revoluce ovlivnila směřování naší společnosti do dnešních dnů, tvořily žákyně 3. ročníku oboru aranžér výtvarné práce na základě vzpomínek rodinných příslušníků a informací získaných ve škole. Vybrané práce se pak staly součástí výstavy v Galerii  Středočeského kraje v Kutné Hoře.…

Čtěte více

Kraje pro bezpečný internet

Také v letošním roce jsme se zapojili do soutěže Kraje pro bezpečný internet a opět jsme zabodovali. V soutěži škol Středočeského kraje jsme obsadili 3. místo a obdrželi částku 10 000,- Kč na posílení hardwarového a softwarového vybavení souvisejícího se zajištěním nebo  zvýšením bezpečnosti žáků při práci ve škole v prostředí internetu.…

Čtěte více

Návštěva muzea

Aranžérky 2. a 3. ročníku navštívily Červinkovský dům v Brandlově ulici, v němž sídlí Regionální muzeum Kolín.

Prohlédly si jeho suterén, památku ze 13.století, jeho obyvatelné jádro,  a expozice ,,Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí“, Vánoce v měšťanském domě – ukázku tradiční vánoční výzdoby interiéru domu 19. století, Socialistický sen – výstavu mapující život obyvatel 50. – 80. …

Čtěte více

Memoriál Karla Vaváka

Již posedmé se uskutečnil k uctění památky našeho bývalého kolegy, sportovce a vynikajícího člověka Mgr. Karla Vaváka sportovní turnaj.

Zápolilo se ve stolním tenise. Zabojovat přišel i náš bývalý žák (absolvent nástavbového studia) Miloš Fišera. 1. místo obsadil Petr Smolík z 1.A, druhý skončil Martin Korbel ze 2.B  a třetí Adam Ptáčník ze 2.B.

Letošní memoriál byl obohacen o soutěžní …

Čtěte více

Zkouškové období dálkového studia

První pololetí školního roku 2019/2020

1.DS                                                    2.DS                                            3.DS 

7. 1.     ČJL, PSY, MAT                       ČJL, PRA, MAT                           MAT, MAR

9.1.      AJ, MZO                                   AJ, NJ, MZO                                ČJL, NJ, AJ

14.1.    ICT, PaEK                                ICT, PaEK                                     ICT

16.1.    ÚČE, EP                                   ÚČE, EP, MAN                            ÚČE, EP, CHP

 

 …

Čtěte více

Vánoční posezení

Ve středu 4. prosince 2019 se sešli v restauraci Mona Lisa v Kolíně zaměstnanci naší školy – současní, bývalí i senioři – na vánočním posezení. Setkání zahájila ředitelka školy, Mgr. Z. Pavlíková, která zhodnotila plnění úkolů v období září – prosinec a seznámila s nejdůležitějšími úkoly a akcemi 2. pololetí školního roku.

O kulturní program se postarala Mgr. Pavla Hartigová, …

Čtěte více

Adventní Drážďany

První adventní víkend se pro zaměstnance školy nesl ve znamení návštěvy vánočních trhů v Drážďanech. Nádherná slavnostní atmosféra, svařené víno, opékané klobásy, štóla – to vše potěšilo duši i chuťové buňky. Někteří využili možnost dokoupit chybějící vánoční dárky v obchodním domě Real v Heidenau, nebo v Primartu v Drážďanech. Počasí bylo předvánočně chladné, ale i přesto jsme si výlet nádherně …

Čtěte více