Výtvarná soutěž

Výtvarné soutěže  ,,Cesta kolem světa, aneb všechny cesty vedou do Kolína „ vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně se zúčastnily aranžérky  2.A   Andrea Batelková a Natálie Janoušová .

Obě práce se umístily na 3. místě.