Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oborů 66-51-H/01 Prodavač a 29-53-H/01 Pekař budou zveřejněny 24. 4. 2020.

Školní přijímací zkouška do 1. ročníku oboru 66-52-H/o1 Aranžér  se bude konat v měsíci červnu.  Termín bude upřesněn.

Jednotná zkouška do 1. ročníku oboru 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání  se bude konat podle harmonogramu MŠMT. Bude zveřejněn.

Mgr. Z. Pavlíková, ředitelka školy