Posezení

Ve čtvrtek 27. června se uskutečnilo v zahradním areálu školy na závěr školního roku tradiční setkání současných a bývalých pracovníků.

Ředitelka školy, Mgr. Zdeňka Pavlíková, přivítala hosty, zhodnotila úspěchy letošního školního roku, poděkovala kolektivu za nápady, tvořivou aktivitu a obětavost.  Při výborném občerstvení se rozproudila zábava. Příjemnou atmosféru provázela dobrá nálada, řada humorných vypravování a smíchu.