Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 27.11.2019 od 8.00 do 17.00.

Jaký jsem? Jaká jsem?

Psychologie osobnosti je základní psychologickou disciplínou, která studuje rozdíly mezi lidmi a také podobu konkrétních osobnostních vlastností, které ovlivňují myšlení, cítění či chování konkrétního člověka nebo skupiny osob.

Úkolem projektu bylo postihnout základní schopnosti, zájmy, temperament a charakter studentů jednotlivých tříd. Každý žák měl představit sebe samého prostřednictvím výše uvedených pojmů a to tak, aby ostatní byli schopni odhalit, o koho se jedná. Zpracovali žáci tříd 1.A a 1.ND.

Mgr. M. Vojáčková