Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 16.1. od 8:00 do 17:00 hodin.

Family Tree

V rámci probírané látky v anglickém jazyce a učebnice Maturita Solutions žáci 1. A zpracovali projekt Family Tree.  Procvičili si slovní zásobu příbuzenských vztahů. Někteří použili fotografie jejich skutečné rodiny, jiní experimentovali se smyšlenými příbuznými.

Mgr. J.Bourková