Etiketa a Jak uspět u přijímacího pohovoru

Pan Petr Lavický (lektor etikety a komunikace) odprezentoval  20. února  třídě 2.A  přednášku Etiketa,  jejímž obsahem byla její  teoretická i  názorná výuka v běžné, ale i vyšší společnosti (zdravení, podání ruky, představování, dress code, stolování, kino, divadlo…). Daná témata podnítila bohatou diskusi.

Další dvě přednášky na téma Jak uspět u přijímacího  pohovoru byly určeny  třídám  1.ND, 2.ND a 3. A.  Obsah tvorba životopisu, dress code, neverbální nástroje komunikační dovednosti, veřejné vystupování, boj s trémou a taktická komunikace vzbudil zájem žáků závěrečných ročníků, pro něž se uvedené téma stane velmi brzo realitou.

Oba typy přednášek byly velice úspěšné, účastníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, co dělat, ale také o tom, čeho se vyvarovat.

Mgr. J. Bourková