Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 16.1. od 8:00 do 17:00 hodin.

Burzy škol 2018

V Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce se v těchto dnech konaly Přehlídky škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury.

Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci.

Zájemci byli upozorněni na možnost virtuální prohlídky školy prostřednictvím webových stránek a také byli pozváni k osobní prohlídce školy během Dnů otevřených dveří, které se …

Čtěte více

Poděkování 3.DS

Vážená paní ředitelko, vážený učitelský sbore, zaměstnanci školy,

nastal čas, na který se každý z nás studentů moc těšil. Čas, kdy my žáci  3.DS budeme mít po maturitě, spadnou z nás obavy ze zkoušek a konečně si po náročném studiu vydechneme. Maturita je za námi a my si najednou uvědomujeme, jak nám vše to, co celé studium obnáší, bude chybět  …

Čtěte více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42  v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje…

Čtěte více