Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 15.1. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin.

Den primární prevence

20. listopadu  proběhl Den prevence zajišťovaný firmou ProPrev. Formou přednášek se žáci učebních oborů dozvěděli základní informace o nástrahách, které je mohou v životě čekat. První ročníky debatovaly na téma adaptace na nové škole, šikana a poruchy přijmu potravy. Druhé ročníky se zaměřily na drogovou závislost, alkoholismus a kouření. Žáci třetího ročníku dostali poučení, jak se osamostatnit od rodiny, ale …

Čtěte více

Extremismus a radikalismus

 

19. března 2019 proběhla na naší škole přednáška pana Mgr. Eduarda Krainera na téma Extremismus a radikalismus. V úvodu byly objasněny oba termíny a uvedeny základní rozdíly, protože bývají mnohdy mylně zaměňovány. Svou pozornost v další části přednášky lektor zaměřil nejenom na možné projevy pravicového a levicového extremismu, ale i na náboženský extremismus a jeho vývoj. Celou svou  přednášku …

Čtěte více

Holky jsou z Venuše, kluci jsou z Marsu

… a žijeme spolu na Zemi.

Pod tímto názvem proběhl seminář MP Education, kterého se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku oborů prodavač, pekař a aranžér. Lektorka Mgr. Blažková s žáky prodiskutovala témata: aspekty dospívání (fyzické, psychické, sociální), reprodukční zdraví, preventivní prohlídky, zdravě žít = myslet na budoucnost, vzájemné vztahy – vhodné sexuální chování, pohlavně přenosné choroby – prevence, vhodné …

Čtěte více

Dny primární prevence

Škola zapojila své žáky do programu primární prevence realizovaného  ProPrev, z .s.  Program byl koncipován dle potřeb a požadavků konkrétních tříd s ohledem na věkovou kategorii.  Žáci byli zvídaví, snažili se porozumět všem tématům (záškoláctví, šikana, problémy se zdravým životním stylem, adaptace), aktivně se zapojovali. Školitelka vyzdvihla milou a příjemnou atmosféru ve škole, ochotu školní metodičky prevence řešit aktuální situace …

Čtěte více