Srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční
28.11.2018 a 16.1.2019 vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

Škola na veřejnosti

Ocenění Hospodářské komory ČR

13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol Ocenění HK ČR.

K jeho získání musí žáci splnit náročná kritéria: během celého studia být hodnoceni z odborného výcviku nejvýše dvojkou, při závěrečné zkoušce jedničkou  a celou zkoušku absolvovat s vyznamenáním. Na ocenění je navrhuje zástupce HK, odborník z praxe, který se zkoušek účastnil.

Slavnostního shromáždění, které proběhlo v areálu Aqua Palace v Čestlicích, se zúčastnilo také 8 našich absolventů - 3  aranžérky, 3 pekaři a 2 prodavačky spolu s vedoucí učitelkou odborného výcviku a se svými rodiči.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý vyzdvihl třiadvacet let trvající  tradici odměňování nejlepších středoškoláků a její význam pro zvýšení prestiže odborného vzdělávání. HK oceňuje absolventy nejen za to, že se ve škole něco naučili, ale také za jejich kreativitu a myšlení.

Naše absolventy osobně pochválila i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Škola převzala Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy.

 

Mgr. Z. Pavlíková

Ocenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094259.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113708.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_091451.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113631.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113546.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113719.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113458.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_100103.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094358.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094352.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113744.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094448.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113644.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094633.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_114241.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_101117.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113640.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_095440.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_101557.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_114214.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094329.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_094649.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113602.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113808.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_114321.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113715.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113645~2.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113550.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 20181013_113806.jpg

Adaptační kurz

Ve dnech 5. -  6. září proběhl příměstskou formou adaptační kurz tříd 1. A a 1.B.

První den žáci navštívili polepské vodopády a Pašinku a postupně se seznamovali s novými spolužáky. Druhý den byl sraz na nádraží, odkud jsme se vlakem přemístili do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili památník Slavníkovců. Následovala poklidná procházka na soutok Cidliny a Labe, kde se žáci blíže seznámili prostřednictvím své prezentace a hry Převozník. Po občerstvení pokračoval adaptační kurz cestou do Poděbrad, kde byl rozchod. Celá akce skončila v 13.30 příjezdem do Kolína.

Akce splnila svůj účel, žáci se seznámili i vytvořili nová přátelství. Obě třídy byly během celého kurzu velmi klidné a pozitivně naladěné, i když během obou dnů bylo nachozeno více jak 22 km.

Mgr. M. Vojáčková

 

Adaptační kurz 2018 - IMG_3098.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3095.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3092.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3082.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3093.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3096.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3102.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3079.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3103.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3105.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3094.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3083.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3099.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3090.jpgAdaptační kurz 2018 - IMG_3100.jpg

Výstava o životním prostředí

Naši žáci a učitelky odborného výcviku pomáhali s přípravou a organizačním zabezpečením již XI. ročníku výstavy o životním prostředí, kterou pořádal Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Kolín k oslavě Dne Země.

Ústředním motivem letošního ročníku byla ochrana přírody a motto „CHRAŇ PŘÍRODU“. Akce se zúčastnilo více ne 5500 návštěvníků, pro které bylo připraveno dvacet soutěžních stanovišť. Soutěže byly zaměřeny na ochranu neživé přírody, obecnou ochranu přírody i ochranu přírody ve zvláště chráněných územích. Nechyběla ani ochrana vybraných skupin živočichů, chovatelská přehlídka a přehlídka trofejí z myslivosti nebo oblíbená střelba na laserové střelnici.

Kdo přišel, určitě nelitoval. Jsme rádi, že jsem i my přispěli ke  skvělé atmostéře a bezproblémovému průběhu.

Mgr. Z. Pavlíková

Výstava o životním prostředí - DSC01430.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01450.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01429.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01436.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01464.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01449.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01463.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01445.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01465.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01457.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01461.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01458.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01433.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01438.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01466.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01456.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01455.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01451.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01460.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01454.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01459.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01439.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01444.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01432.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01419.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01431.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01425.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01442.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01448.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01440.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01453.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01415.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01423.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01434.jpg

Stromy pod kontrolou

Ve venkovním areálu školy roste 28 stromů, z nichž nejstarší byly pravděpodobně zasazeny již v době vzniku školy, tedy ve druhé polovině 20. let 20. století.

Škola se zapojila do Projektu péče o stromy ve městě Kolín, nechala zpracovat studii Stromy pod kontrolou a v souladu s ní postupně provádí doporučené zásahy a ošetření. V první fázi provedly odborné firmy kácení čtyř silně poškozených a bezpečnost ohrožujících stromů.  Za ně jsme se zavázali vysadit nové. Vysazeny byly dvě lípy, javor a tulipánovník.

Mgr. Z. Pavlíková

Stromy pod kontrolou - DSC01362.jpgStromy pod kontrolou - DSC01368.jpgStromy pod kontrolou - DSC01369.jpgStromy pod kontrolou - DSC01366.jpgStromy pod kontrolou - DSC01367.jpgStromy pod kontrolou - DSC01365.jpgStromy pod kontrolou - DSC01364.jpg

Stromy pod kontrolou

Ve venkovním areálu školy roste 28 stromů, z nichž nejstarší byly pravděpodobně zasazeny již v době vzniku školy, tedy ve druhé polovině 20. let 20. století.

Škola se zapojila do Projektu péče o stromy ve městě Kolín, nechala zpracovat studii Stromy pod kontrolou a v souladu s ní postupně provádí doporučené zásahy a ošetření. V první fázi provedly odborné firmy kácení čtyř silně poškozených a bezpečnost ohrožujících stromů.  Za ně jsme se zavázali vysadit nové. Vysazeny byly dvě lípy, javor a tulipánovník.

Mgr. Z. Pavlíková

Stromy pod kontrolou - DSC01362.jpgStromy pod kontrolou - DSC01368.jpgStromy pod kontrolou - DSC01369.jpgStromy pod kontrolou - DSC01366.jpgStromy pod kontrolou - DSC01367.jpgStromy pod kontrolou - DSC01365.jpgStromy pod kontrolou - DSC01364.jpg

Debata na Šťáralce

9. dubna se uskutečnilo setkání Rady města Kolína a vedoucích odborů městského úřadu s obyvateli čtvrti Šťáralka.

V úvodu setkání starosta Vít Rakušan zrekapituloval investice realizované v průběhu loňského roku a dále se probírala témata, která občany naší čtvrti zajímají – rekonstrukce ulice Havlíčkova, druhá etapa rekonstrukce chodníků, úpravy zeleně při nájezdu na obchvat, neplnění povinnosti majitelů sekat 2x ročně své pozemky, nedodržování povolené rychlosti v zóně 30.

Škola poskytla učebnu a pomohla vytvořit příjemné prostředí pro průběh debaty. Debaty se účastnila i ředitelka školy, která odpovídala na otázky týkající se úpravy stromů ve venkovním areálu a projektu Stromy pod kontrolou.

Mgr. Z. Pavlíková

Zasedání MU Kolín - DSC01372.jpgZasedání MU Kolín - DSC01373.jpgZasedání MU Kolín - DSC01374.jpg

Škola udržitelného rozvoje III. stupně

Naší škole byl pro období 2018-2020 propůjčen titul "Škola udržitelného rozvoje III. stupně". Tento certifikát uděluje začínajícím školám za aktivity v ekologické oblasti Klub ekologické výchovy Praha  (KEV) ve spolupráci s pobočkou organizace UNESCO v České republice.

Předání proběhlo  15. 3. 2018 na  Setkání koordinátorů environmentální výchovy na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Certifikát jsme získali za aktivní činnost v oblasti environmentální výchovy v letech
2014 - 2016. viz web školy - Škola na veřejnosti.

 

Ing. Ludmila Havelková

Ocenění - DSC01354.jpg

Předvánoční setkání

Koncem prosince  2017 se konalo vánoční posezení zaměstnanců naší školy (současných, bývalých i důchodců ) v Mona Lise v Kolíně.

Setkání zahájila ředitelka školy Mgr. Z. Pavlíková, která zhodnotila plnění úkolů v období září – prosinec a seznámila s nejdůležitějšími úkoly a akcemi 2. pololetí školního roku.

Poseděli jsme v příjemné a přátelské náladě, podtržené vynikajícím občerstvením a příjemnou obsluhou podniku.

S bývalými zaměstnanci jsme zavzpomínali na časy dávno minulé a zasmáli se veselým příhodám z praxe.

Přišla nás podpořit i kolegyně, v současné době na mateřské dovolené, se svými dětmi.

Celé posezení proběhlo v srdečné atmosféře a už se zase těšíme na další pokračování.

Mgr. J. Bourková

Předvánoční setkání - Aviary Photo_131576614484232396.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576623204055655.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576624738726306.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576607983005898.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576625728523496.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576608480966284.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576613606403055.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576623910916212.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576606801226598.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576616941542513.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576617481508661.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576602441293347.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576604276206168.jpgPředvánoční setkání - Aviary Photo_131576607311177621.jpg

Netradiční prezentace školy

Aranžérky 1. ročníku Nikola Bulínová, Bára Nováková a Sára Paluchníková zorganizovaly 5.12. 2017 netradiční formou prezentaci naší školy.

Pro žáky tříd 1. stupně 3. ZŠ  Prokopa Velikého v Kolíně připravily Mikulášskou nadílku, při níž předaly drobné dárky a žáky 8. a 9. tříd seznámily s nabídkou oborů naší školy, které mohou být cílem jejich výběru pro studium po ukončení základní školy.

Děkujeme za iniciativu a kreativitu při prezentaci školy.

J. Paroulková, učitelka OV

Netradiční prezentace školy - IMG_6352.jpgNetradiční prezentace školy - IMG_6343.jpg

Vánoční Annaberg

Nechat se vtáhnout do vánoční nálady bylo cílem výletu školských odborů okresu Kolín  8. prosince 2017. Výletu se zúčastnili také pracovníci naší školy. Navštívili jsme města Chemnitz s vyhlášenou nákupní galerií a podkrušnohorské městečko Annaberg. 

Vánoční trhy v Annaberg- Buchholz patří k nejvýznamnějším trhům v Německu. Právě tady, v hlavním městě Krušných hor, ožívá vánoční poselství tradičně a v souladu s hornickými zvyky. V zasněženém historickém centru města na úpatí největšího halového pozdně gotického kostela v Sasku vytváří stánky v typickém krušnohorském stylu a s důrazem na detail jedinečnou atmosféru. Velká vánoční pyramida, obrovský vánoční strom, průvod horníků, přes 80 stánků s řemeslnými výrobky ze dřeva a regionálními pochoutkami a zvuky lesních rohů- to jsou tradiční Vánoce.

Vánoční atmosféru si všichni účastníci velmi užili.

Mgr. M. Vojáčková

Vánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153434.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_132725.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154913.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153929.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154629.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_163732.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154909.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_164800.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_122914.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153411.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153713.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154417.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154653.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_163719.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_164646.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154927.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153735.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_155930.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153643.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_163509.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_132246.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_164753.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154151.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154622.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_164653.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_153655.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_155928.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_154537.jpgVánoční trhy Annaberg - IMG_20171209_122919.jpg

Den otevřených dveří

Zájemci o studium využili první ze Dnů otevřených dveří naší školy.

Prohlédli si za doprovodu učitelů, učitelů odborného výcviku i žáků kmenové učebny, učebny odborných předmětů, vybavení, sociální zázemí, jídelnu, šatny, tělocvičnu i venkovní areál. Během prohlídky se dozvěděli mnoho zajímavého o nabízených učebních (prodavač, pekař, aranžér) i studijních oborech (obchodní management) i oborech nástavbového studia (podnikání).

Zhlédli výtvarné práce aranžérek, dovednosti prodavačů, výrobky pekařů, ukázky ze života školy, projekty, do kterých je škola zapojena, prezentace zahraničních stáží.

Velmi nás potěšilo, že se svými dětmi přicházeli i naši bývalí absolventi.

Věříme, že informace, které jsme zájemcům o studium poskytli, jim pomohou při výběru školy.

Ty, kteří první Den otevřených dveří nestihli, srdečně zveme na další komentovanou prohlídku 17. ledna 2018.

Mgr. Z. Pavlíková

Den otevřených dveří (29. 11. 2017) - DSC01245.jpgDen otevřených dveří (29. 11. 2017) - DSC01249.jpgDen otevřených dveří (29. 11. 2017) - BE128E0A-36AF-4AB9-A34E-B96807907315.jpgDen otevřených dveří (29. 11. 2017) - DE7A1B13-C2FD-4943-9271-B4949E97BD68.jpgDen otevřených dveří (29. 11. 2017) - DSC01247.jpgDen otevřených dveří (29. 11. 2017) - DSC01248.jpg

Burzy škol

Škola se zúčastnila akcí Přehlídka škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury v Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce. Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci.

Zájemci byli upozorněni na možnost virtuální prohlídky školy prostřednictvím webových stránek a také pozváni k osobní prohlídce školy během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční 29.11. 2017 a 17.1. 2018.

Mgr. Z. Pavlíková

Burzy škol (podzim 2017) - DSC01232.jpgBurzy škol (podzim 2017) - IMG_20171016_102234.jpgBurzy škol (podzim 2017) - IMG_20171016_102315.jpgBurzy škol (podzim 2017) - DSC01236.jpgBurzy škol (podzim 2017) - DSC01235.jpgBurzy škol (podzim 2017) - IMG_20171016_102218.jpgBurzy škol (podzim 2017) - DSC01233.jpg

Čestné uznání v soutěži "Zlaté české ručičky"

19. října 2017 se v budově školy uskutečnilo ve velice přátelské atmosféře předání čestného uznání v soutěži „Zlaté české ručičky“ žákyním třetího ročníku oboru aranžér Patricii Breit, Libuši Vejborné a Vandě Láskové (pod vedením paní J. Paroulkové, učitelky odborného výcviku).

Tuto soutěž vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů pod názvem „Výroba hraček pro děti z dětských domovů“. Do soutěže se zapojily  žákyně již ve 2. ročníku. Hračky ušily z měkkých, bezpečných, na dotek příjemných materiálů. I když se jejich hračky neumístily na předních místech, přijeli jim zástupci Českomoravská konfederace odborových svazů předat čestné uznání osobně a poděkovat jim za jejich práci pro dobrou věc. Děti z dětských domovů měly z dárků obrovskou radost.

Žákyně od zástupců Českomoravské konfederace odborových svazů byly odměněny nejen čestným uznáním, poděkováním, ale i  vynikajícím dortem. Za jejich smysluplnou práci jim poděkovalo i vedení školy Mgr. J. Bourková (zástupkyně ředitelky školy), třídní učitelka Mgr. M. Vojáčková a J.Paroulková, učitelka odborného výcviku) malým dárečkem.

Mgr.J.Bourková

Ocenění aranžérek - IMG_2077.jpgOcenění aranžérek - IMG_2073.jpgOcenění aranžérek - IMG_2145.jpgOcenění aranžérek - IMG_2075.jpgOcenění aranžérek - IMG_2153.jpgOcenění aranžérek - IMG_2087.jpgOcenění aranžérek - IMG_2172.jpgOcenění aranžérek - IMG_2128.jpgOcenění aranžérek - IMG_2147.jpgOcenění aranžérek - IMG_2117.jpgOcenění aranžérek - IMG_2168.jpgOcenění aranžérek - IMG_2152.jpg

Osvědčení HK ČR

        V sobotu 7. října 2017 se v Praze uskutečnilo slavnostní předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky nejlepším absolventům škol, kteří při závěrečné zkoušce splnili náročná kritéria - po celou dobu studia odborný výcvik hodnocen jako výborný nebo chvalitebný, při závěrečné zkoušce OV hodnocen jako výborný a prospěch s vyznamenáním.

        Oceněny byly Adéla Makalová – obor aranžér, Kateřina Králová – obor prodavač, Anna Vojtová – obor pekař. Blahopřejeme.

        Škola obdržela Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy.

Mgr. Z. Pavlíková

Ocenění Hospodářské komory ČR - 001.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01217.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - 002.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01226.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01219.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01225.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01229.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01228.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01221.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01223.jpg

Miss Panenka - vyhodnocení

 1. října 2017 se v budově Galerie Portheimka v Praze uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže „Miss Panenka“ na podporu projektů UNICEF ČR.

      Akce se za kolektiv, který soutěžní panenky zhotovil, zúčastnily žákyně třetího ročníku oboru aranžér Patricie Breit a Libuše Vejborná.

       Do soutěže bylo přihlášeno 23 škol Středočeského kraje a hodnoceno bylo celkem 79 panenek. Přestože se naše panenky neumístily na pozicích vítězů, svou existencí přispějí na zajištění zdravotní pomoci dětem třetího světa.

       Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR, k soutěži uvedla:

„Nejkrásnější může být jenom jedna panenka, Pro UNICEF však má každá z vyrobených panenek stejnou hodnotu. Představuje totiž skutečné dítě z krizových oblastí, které budeme moci ochránit před hlavními smrtelnými chorobami. Věřím, že pro zapojené děti je tato soutěž navíc způsobem rozvíjení jejich tvořivosti a přirozené solidarity, takže panenky pomáhají i u nás. Podpory středočeských škol si vážíme.“

J. Paroulková, učitelka OV

Vyhodnocení MISS panenka - DSCN3786.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3785.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3782.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3781.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3776.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3780.jpgVyhodnocení MISS panenka - DSCN3783.jpg

10. ročník výstavy o životním prostředí

Ve dnech 19. - 22. dubna 2017 proběhl v Městském společenském domě v Kolíně jubilejní 10. ročník výstavy o životním prostředí pořádaný Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín k oslavě Dne Země.

Jeho ústředním motivem byly vzduch a motto „Chraň ovzduší, dýcháš ho i ty. Akce se zúčastnilo více než 5000 návštěvníků, na které čekalo 27 soutěžních stanovišť.

Součástí týmu, který se podílel na přípravě i realizaci celé akce, byli také žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy. Připravili tematickou výzdobu, vedli soutěžící na jednotlivých stanovištích, balili dárky, pomáhali s organizací a po skončení akce i s úklidem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Kolína.

Mgr. Z. Pavlíková

Výstava o životním prostředí - DSC01160.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01165.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01147.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01161.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01164.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01131.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01159.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01154.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01167.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01141.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01153.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01156.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01152.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01163.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01166.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01158.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01150.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01155.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01151.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01157.jpgVýstava o životním prostředí - DSC01168.jpg

Maturitní večírek 3.DS

Naši „dospěláci“, žáci třetího ročníku dálkové formy nástavbového studia,  připravili pro sebe, své vyučující, rodiny a známé maturitní večírek. V organizaci se jasně odrazily nabyté životní zkušenosti, totiž, byla naprosto dokonalá. Večírek byl naplněn všemi náležitosti maturitního plesu – slavnostním nástupem, projevy žáků a třídní učitelky, šerpováním, přípitkem, květinami a předáním dárků jako projevu poděkování, fotografováním,  tancem při živé hudbě i rautem. Všichni se výborně bavili v bezprostřední  a přátelské atmosféře.

Přejeme hodně zdaru při maturitní zkoušce.

Maturitní večírek 3. DS - DSCN2439.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2300.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2293.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2328.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2271.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2346.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2297.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2387.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2341.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2372.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2382.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2320.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2394.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2443.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2419.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2497.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2412.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2381.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2505.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2355.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2462.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2368.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2409.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2367.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2411.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2403.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2318.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2304.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2424.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2366.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2397.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2499.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2399.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2451.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2311.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2361.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2331.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2342.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2245.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2390.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2483.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2315.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2260.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2307.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2440.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2322.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2425.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2507.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2472.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2504.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2353.jpgMaturitní večírek 3. DS - DSCN2379.jpg

Příprava na výstavu O životním prostředí v Kolíně

Největší a nejrozsáhlejší akcí spolupráce naší školy s městem Kolínem je pomoc při organizování Výstavy o životním prostředí. Jejím hlavním letošním tématem je vzduch. Výstava proběhne v měsíci dubnu. Naši žáci spolu s učitelkami odborného výcviku však připravují materiály pro výzdobu již nyní.

Mgr. Z. Pavlíková

Výroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01085.jpgVýroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01086.jpgVýroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01081.jpgVýroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01084.jpgVýroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01083.jpgVýroba dekorací na "Výstavu o životním prostředí" (učební obor aranžér) - DSC01088.jpg

Maturitní ples

V sobotu 11.2. 2017 se ve Starých lázních konal maturitní ples tříd 4.EA a 2.ND ve stylu Moulin Rouge.

Maturanti ve zkratce shrnuli to nejpodstatnější ze svého působení ve škole, poděkovali všem, kteří se největší měrou zasadili o to, že nyní stanuli před „maturitními branami“. Paní ředitelka ve svém projevu vtipně obměnila Hamletům výrok na: „Mít, či nemít, to je oč tu běží.“ (rozuměj maturitní vysvědčení).

Kromě tradičního slavnostního nástupu maturantů a jejich šerpování třídními učiteli mohli přítomní zhlédnout  několik atraktivních vystoupení.

Celý večer byl zahájen předtančením latinsko - amerických tanců a obohacen sportovně tanečním vystoupením dvojnásobné mistryně světa v aerobiku Terezy Strejčkové. Následovala barmanská show a půlnoční překvapení v duchu světoznámého francouzského kabaretu v podání letošních maturantů.

Třešinkou na dortu bylo vystoupení Vojty Olaha  (4.EA), který bravurně předvedl pohybové variace na písně Michaela Jacksona.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na přípravě plesu, tak na jeho realizaci, protože ples se skutečně vydařil, všichni se výborně bavili!!!

Další fotografie si můžete prohlédnout na www.starelazne.cz/fotogalerie   Maturitní ples SOŠ Šťáralka - Kolín

4.EA, 2.ND

Maturitní ples - Aviary Photo_131313985767564790.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313974925687387.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313991132172522.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313980662007198.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313992199141558.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313986881498395.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313995735055729.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313975428429680.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313993345320806.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313981715995831.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313992761905332.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313989281078223.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313991731095949.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313984941384033.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313978024672663.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313984298836767.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313987431767612.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313986306169566.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313979304572032.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313998624418050.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313993950486455.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313996368433516.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313994372190559.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313997040439535.jpgMaturitní ples - Aviary Photo_131313989918296464.jpg

Ocenění HK ČR

Náročné podmínky pro udělení Osvědčení Hospodářské komory ČR (po celou dobu studia odborný výcvik hodnocen jako výborný nebo chvalitebný, při závěrečné zkoušce OV hodnocen jako výborný a prospěch s vyznamenáním) splnila Adéla Kronusová v oboru prodavač.

Ocenění převzala při slavnostním předávání v Praze. Škola obdržela Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy.

Blahopřejeme.

Mgr. Z. Pavlíková

Ocenění Hospodářské komory ČR - DSC01010.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01009.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01005.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01015.jpgOcenění Hospodářské komory ČR - DSC01011.jpg

Vzpomínková akce

Dne 12.9.2016 se žáci školy zúčastnili pietního aktu spojeného s položením věnců u pamětní desky Václava Morávka. U příležitosti vzpomínky žáci zhlédli dokument  s názvem „Konec štábního kapitána Morávka“, který natočil režisér Miloslav Kučera podle scénáře historika Viléma Čermáka.

Tradičně nechyběli představitelé politického a společenského života, příslušníci Čestné stráže Armády ČR, čestné salvy, přelet bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Celý program doprovázela Městská hudba Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína, která ceremoniál zakončila zahráním státní hymny Slovenské a České republiky.

 

Během této vzpomínkové akce si žáci mohli připomenout odvahu a statečnost hrdinů, kteří obětovali to nejcennější, svůj život, v boji za svobodu českého národa.

Čest památce padlým hrdinům. Nikdy nezapomeneme.

Ing.Bc.J.Grobelná,DiS.

Vzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_13_58_25_Pro.jpgVzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_13_54_54_Pro.jpgVzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_13_56_58_Pro.jpgVzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_14_03_23_Pro.jpgVzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_13_54_25_Pro.jpgVzpomínková akce- Václav Morávek - WP_20160912_14_23_27_Pro.jpg

Výstava o životním prostředí v Kolíně 2016

Již počtvrté byla největší a nejrozsáhlejší akcí naší spolupráce s městem Kolínem pomoc při organizování výstavy o životním prostředí, která se konala 20. – 23. 4. 2016 (naši žáci však zajišťovali výzdobu sálu již od 18.4.). Tuto výstavu pořádal odbor životního prostředí a zemědělství k oslavě Dne Země. Jejím hlavním letošním tématem byla voda. Otázky poznávacích soutěží se však týkaly i dalších oblastí: dendrologie, geologie, entomologie, mytologie, lesnictví, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody, ochrany ovzduší, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkářství a bylinek, zemědělství a zoologie. Pro úspěšné soutěžící byly připraveny hodnotné dárky. Hostem prvního dne výstavy byl i známý rybář a dobrodruh, Jakub Vágner, který vystoupil se dvěma přednáškami na Karlově náměstí.

Padesát žáků naší školy společně s učitelkami odborného výcviku Bc. Novotnou, M. Dostálovou, J. Paroulkovou a M. Procházkovou výraznou měrou přispělo k úspěšnému průběhu výstavy. viz fotogalerie

Obdrželi jsme poděkování nejen od vedení města /viz. Zpravodaj města Kolín č. 5, str. 12/, ale také od zástupců zúčastněných zájmových organizací.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Z. Pavlíková

Výstava o životním prostředí - DSC00920.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00943.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00950.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00946.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00936.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00933.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00945.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00931.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00952.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00919.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00921.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00930.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00932.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00937.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00941.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00928.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00942.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00938.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00925.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00927.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00934.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00915.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00948.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00949.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00935.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00917.jpg

Jarní úklid

Žáci prvních ročníků se minulý týden v rámci hodin ekologie zúčastnili akce „Ukliď svoje město“. Vzorně se postarali o úklid celého areálu školy, posbírali odpadky i v jejím okolí  a na autobusové zastávce na Šťáralce. Při této příležitosti jsme si připomněli důležitost třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci. Chtěla bych jim poděkovat za vstřícnost a nebývalou aktivitu.

Mgr. Kateřina Novotná

Ples 4.EA

V sobotu 27. 2. 2016 se konal maturitní ples naší třídy. Pojali jsme ho ve stylu hippies, a tak se celý večer nesl v duchu míru, lásky a svobodného života. Ples  byl obohacen vystoupením  gymnastické skupiny „Flying Boys“, jejímž členem je i náš tělocvikář, pan učitel Jaroslav Chyba. Jejich program  byl velmi akční, dynamický a vtipný. Uprostřed večera vystoupily tanečnice flamenca z taneční školy Duende. Velké poděkování patří i moderátorovi a DJ, kteří zajišťovali po celý večer zábavu. O půlnoci jsme si připravili půlnoční překvapení - vystoupili jsme v našich hippies kostýmech. Celý ples se nám vydařil, všichni se velmi dobře bavili.

Fotografie si můžete prohlédnout na http://starelazne.cz/fotogalerie/423-maturitni-ples-sos-staralka-kolin

 

Třída 4. EA

Maturitní ples 2.ND

29. ledna 2016 se konal maturitní ples třídy 2.ND.

Základním motivem plesu bylo moře a námořníci. Studenti tak vyjádřili své očekávání, že zdárně doplují do přístavu jménem maturita. Celá akce se nesla v přátelské a pohodové atmosféře, ke které přispěly i profesionální výkony moderátora a diskžokeje.

Nezbývá než přát studentům, aby se jejich přání naplnila.

(foto http://starelazne.cz/fotogalerie/414-maturitni-ples-stredni-odborna-skola-staralka)

Den otevřených dveří

Již druhý Den otevřených dveří se uskutečnil 13. ledna 2016.  Škola představila veřejnosti své prostory i nabídku oborů. Průvodci byli sami žáci. Zájemci o studium si mohli školu nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet test z cizího jazyka, či dovednosti prodavačů nebo pekařů. viz fotogalerie.

Den otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00783.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00788.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00784.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00790.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00787.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00781.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00785.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00789.jpgDen otevřených dveří (13. 1. 2015) - DSC00786.jpg

Plesy

V letošním roce se uskuteční dva plesy, které připravují žáci závěrečných maturitních ročníků.

2.ND - 29. ledna  a     4.EA -   27. února, ve Starých lázních 

Srdečně zveme. Pozvánky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pozvánka na maturitní ples 2. ND - Pozvánka na ples.jpg

Výstava o životním prostředí

Již potřetí byla naší největší a nejrozsáhlejší akcí spolupráce s městem Kolínem při organizování a zajišťování výstavy o životním prostředí, která se konala 22. - 25. 4.201 (naši žáci však zajišťovali výzdobu sálu již od 20.4.). Tuto výstavu pořádal odbor životního prostředí a zemědělství k oslavě Dne Země. Její hlavní progam tvořily poznávací soutěže z oblasti dendrologie, geologie, entonmologie, mytologie, lesnictví, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody , ochrany ovzduší, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkářství a bylinek, zemědělství a zoologie. Pro úspěšné soutěžící byly připraveny hodnotné dárky. Zároveň probíhaly přednášky.

Padesát žáků naší školy společně s učitelkami odborného výcviku Bc. Novotnou, M. Dostálovou, J. Paroulkovou a M. Procházkovou výraznou měrou přispělo k úspěšnému průběhu výstavy. V rámci mezinárodní partnerské spolupráce se do organizace zapojili i žáci ze slovenských škol v Rimavské Sobotě a Tornal'e. viz fotogalerie

Obdrželi jsme poděkování nejen od vedení města, ale také od zástupců zúčastněných zájmových organizací.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Z. Pavlíková

Výstava o životním prostředí - DSC00366.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00358.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00363.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00365.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00353.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00350.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00357.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00367.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00364.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00351.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00355.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00356.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00360.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00359.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00362.jpgVýstava o životním prostředí - DSC00361.jpg

Recyklujeme

Naše škola se zúčastnila soutěže "Recyklujeme", kterou vyhlásilo  OC Futurum Kolín. Úkolem bylo v období jednoho a půl měsíce nasbírat co největší počet plastových víček. Společně s námi soutěžilo 11 kolínských základních a středních škol. Velkým lákadlem byly vysoké finanční odměny za umístění na prvních třech místech. Naši žáci nasbírali 52 kg víček. Na medailové příčky jsme sice nedosáhli, touto sbírkou jsme však významně podpořili charitativní organizace Kolínska, jimž výtěžek ze sbírky putoval. Všem žákům i kolegům, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Mgr. K. Novotná

Kolín - moje pohádkové město

Také v roce 2014 vyhlásila městská knihovna výtvarnou soutěž, tentokrát pod názvem  Kolín - pohádkové město, do níž se třemi pracemi přihlásily naše žákyně oboru aranžér. Andrea Berková vytvořila kresbu s názvem "Kouzlo židovského hřibitova", Kristýna Břečková kresbu, v níž kombinovala práci s tužkou a pastelkou, "Formánkovský mlýn." Třetí práce, koláž s názvem   "Z Kolína do pohádky"byla kolektivním dílem Lucie Novákové, Andrey Veselé a Dariny Paznochtové. Jejím námětem se stala reklamní tvorba výtvarníka Zdeňka Rykra, který strávil v Kolíně své dětství a vytvořil logo firmy Orion. 

Všechny tři práce byly v kategorii soutěžících středních škol oceněny: K. Břečková - 1. místo, A. Berková - 2. místo, koletivní práce - 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. viz fotogalerie

Mgr. Z. Pavlíková

 

Soutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1092.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_20141024_085155.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1489.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1486.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1172.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1093.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1175.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1488.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_1490.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_20141024_085338.jpgSoutěž „Kolín – moje pohádkové mě(í)sto“ (listopad 2014) - IMG_20141024_085301.jpg

Poděkování

Firma Tesco Kolín zaslala jménem svých zaměstnanců škole poděkování za výrobu a instalaci vánoční výzdoby ve vstupním vestibulu hypermarketu, na pultu informací a v zázemí provozovny. Dík patří žákyním 3.ročníku oboru aranžér -Lucii Novákové, Andree Berkové, Darině Paznochtové, Kristýně Břečkové,Andree Veselé a učitelce odborného výcviku Janě Paroulkové (za nápady a praktické vedení). 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Z. Pavlíková

Čestné uznání

Škola obdržela Čestné uznání České hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy.

viz fotogalerie