Srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční
28.11.2018 a 16.1.2019 vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

Aktivity školy - přednášky a školení

Exit Tour 2017/2018

Exit tour je atraktivní vzdělávací program, který přispívá k naplňování požadavků Minimálního preventivního programu škol.

Naše škola se této akce zúčastnila 16. 11. v DDM Kolín. Celodenní program byl odstartován koncertem americké kapely DA, poté byli žáci rozděleni do  dvou skupin, každá se věnovala jinému programu, po krátké přestávce se skupiny vyměnily. Prvním tématem byla  Interaktivní angličtina. Po úvodní hře ve skupinách, v každé skupině byl jeden Američan, došlo k procvičení anglického jazyka s rodilým mluvčím a k stmelení kolektivu. Druhé téma, O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti,  poskytlo žákům pravdivé informace o nemoci AIDS, vyvrátilo některé mýty, seznámilo s příběhy lidí nakažených HIV  a varovalo před rizikovým sexuálním chováním. Přednášející, pan Tomáš Řehák, dokázal o tomto tématu mluvit velmi zajímavě a poutavě. Celá akce byla ukončena koncertem americké skupiny.

Co říct závěrem? Exit tour se líbil, den utekl, ani jsme nevěděli jak. A reakce žáků? Bude Exit tour zase příští rok? Myslíme, že tato otázka hovoří za vše.

Mgr. M. Vojáčková

Exit Tour - IMG_1002.jpgExit Tour - IMG_1042.jpgExit Tour - DSC_0551.jpgExit Tour - DSC_0567.jpgExit Tour - IMG_1009.jpgExit Tour - IMG_1031.jpgExit Tour - IMG_1011.jpgExit Tour - IMG_1010.jpgExit Tour - DSC_0573.jpgExit Tour - IMG_0995.jpgExit Tour - IMG_1027.jpgExit Tour - IMG_1055.jpgExit Tour - IMG_1024.jpgExit Tour - IMG_1050.jpgExit Tour - IMG_1044.jpgExit Tour - IMG_1018.jpgExit Tour - DSC_0536.jpgExit Tour - DSC_0609.jpgExit Tour - IMG_0993.jpgExit Tour - DSC_0603.jpgExit Tour - IMG_1007.jpgExit Tour - IMG_1043.jpgExit Tour - IMG_0994.jpgExit Tour - IMG_1048.jpgExit Tour - IMG_1021.jpgExit Tour - IMG_1016.jpgExit Tour - IMG_1025.jpgExit Tour - IMG_1008.jpgExit Tour - IMG_1022.jpgExit Tour - IMG_1012.jpgExit Tour - IMG_1052.jpgExit Tour - IMG_1035.jpgExit Tour - IMG_1056.jpgExit Tour - IMG_1041.jpgExit Tour - DSC_0611.jpgExit Tour - IMG_1038.jpgExit Tour - IMG_1020.jpgExit Tour - IMG_1054.jpgExit Tour - IMG_1053.jpgExit Tour - IMG_1014.jpgExit Tour - IMG_1039.jpgExit Tour - IMG_1003.jpgExit Tour - IMG_1029.jpg

Den primární prevence

18. května 2017 proběhl den primární prevence ve třídách prvního ročníku. V první přednášce, Holky z Venuše, kluci z Marsu, se žáci seznámili s tím, co je jen sex a co je už láska. Dozvěděli se, že i sexuální aktivity mohou být spojeny s problémy přenosných chorob. Přednášející paní Blažková byla velmi vstřícná a odpovídala na veškeré dotazy, které byly položeny.

Druhá beseda byla zaměřena na problematiku bezpečnosti a přednášející, mluvčí Policie ČR Kolín por. Mgr. M. Fejfarová, vyložila některé aspekty problematického chování mladistvých- šikany, užívání drog, zneužití moderních technologií. I zde by prostor k diskusi a zjištění, která byla řečena, byla pro mnohé účastníky více než překvapující.

Po skončení obou akcí žáci vyplnili hodnotící dotazník (hodnocení ve škále 1-5 jako ve škole), ze kterého bylo zjištěno následující:

  1. Holky z Venuše, kluci z Marsu 1,38
  2. Policie ČR 1,23

Dále se účastníci přednášek vyjádřili k tomu, jaké téma by mělo být námětem další přednášky, nejčastěji bylo uváděno: návykové látky a problémy dospívajících.

Mgr. M. Vojáčková

Den primární prevence - DSC01185.jpgDen primární prevence - DSC01187.jpgDen primární prevence - DSC01189.jpgDen primární prevence - DSC01191.jpgDen primární prevence - DSC01188.jpgDen primární prevence - DSC01190.jpg

Planeta Země

5. prosince   jsme zhlédli další díl unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, tentokrát díl nazvaný „Filipíny – za obry a trpaslíky“. Planeta Země 3000 je populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným obsahem. Ani tentokrát tvůrci své diváky nezklamali. Během 75 minut jsme se mohli přenést do pro nás exotické země a poznat její faunu, floru, obyvatelstvo, jeho život i tradice, historii i současnost.

„Holky z Venuše, Kluci z Marsu“

 

Již několik let si Mgr. Alena Blažková (MP promotion, s. r. o.) povídá s našimi „prvňáky“ o vztazích náctiletých, o fyzických i psychických aspektech dospívání, o reprodukčním zdraví. Původně se jednalo vždy o besedy pouze s děvčaty (pod názvem S tebou o tobě), ale již několik let jsou akce koncipovány pro chlapce i děvčata zároveň. Ta letošní se uskutečnila 2. června.

Paní Blažková dokáže otevřeně vážně i nevážně mluvit o všem, co dospívající mládež zajímá. Již tradičně se beseda uskutečnila bez přítomnosti pedagogů, aby se přítomným otevřel prostor diskutovat bez ostychu o oblastech lidské sexuality (preventivní prohlídky, vhodná antikoncepce, zodpovědnost apod.).

Celá akce měla velmi příznivý ohlas.

Mgr. M. Vojáčková

Právo v praxi

Dne 16.2. a 24.2.2016 měly třídy 1.ND a 3.EA možnost vidět, jak jsou  v praxi aplikovány  právní předpisy. Zúčastnily se náslechu  soudních jednání ve věcech trestních u Okresního soudu v Kolíně. Studenti byli překvapeni z obsahu jednání (dopravní nehoda, řízení bez řidičského oprávnění, krácení daně) a zároveň si uvědomili, že i tzv. maličkost může mít dalekosáhlé následky.  Rozhodně tento náslech vnímali jako důležité ponaučení do života. V závěru se všichni účastnicí exkurze shodli na tom, že návštěva soudního jednání byla zajímavá a přinesla spoustu nových informací.

 Mgr. Martina Vojáčková

Planeta Země 3000

18.11.  jsme zhlédli další díl unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, tentokrát díl nazvaný „Východní Afrika – kolébka lidstva“. Planeta Země 3000 je populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným obsahem. Ani tentokrát tvůrci své diváky nezklamali. Během 75 minut jsme se mohli přenést do exotických afrických zemí a poznat život v nich.

Ing. J. Procházková

Peter Black

25. 11. 2015 se třídy 4.EA a 2.ND zúčastnily anglického divadelního představení „Peter Black“. Herci odehráli celé představení v anglickém jazyce. Hra se skládala z vtipných dialogů a scének, doplněných obrazovými materiály, takže bylo snadné i pro méně pokročilé angličtináře sledovat linii děje. Od herecké společnosti jsme dostali učební materiály ke hře, které jsme si mohli projít předem a připravit se tak na případné záludnosti cizího jazyka. Žákům se hra velmi líbila a hodnotili tuto novou zkušenost velmi pozitivně.

Mgr. K. Novotná

Rady začínajícím milencům

Přednáška na výše uvedené téma se uskutečnila dne 12.11.2015 v Kině 99, byla určena všem mladým, kteří se chtějí seznámit s taji mileneckého vztahu, ale zároveň se rádi dozvědí informace o prevenci pohlavně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění. Pořad měl podobu prezentace doplněné komentářem odborníka, v závěru byl čas na diskusi a zodpovězení dotazů. Akce byla  žáky školy (1.A-aranžérky, 1.B, 2.A, 1.ND) hodnocena pozitivně, někteří se také zapojili do závěrečné diskuse.

Mgr. M. Vojáčková

Obdrželi jsme poděkování:

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli!

            Často se zapomíná, že zásadní  zásluhu na  vzdělání, ale také morálním profilu a budoucích lidských  kvalitách studentů (tedy generací přicházejících) má především pedagog. Jsme velice rádi, že jste se společně se svými studenty zúčastnili naší přednášky, protože také sexuální osvěta a výchova se spolupodílí na formování dospívající osobnosti. Pevně věříme, že i touto drobnou formou jsme mohli alespoň malým dílem přispět a napomoci tak systematické a dlouhodobé práci učitelů.

           Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem zaměstnanců CAT Ostrava poděkoval za neúnavnou snahu udělat svět lepším, a popřál hodně zdraví, úspěchů a pohody.

  Těšíme se na další spolupráci.

  Za kolektiv lékařů a pracovníků

  MUDr. Petr KOVÁŘ    

  V Ostravě dne  16.11.2015

 

Nicholas Winton - Síla lidskosti

25.11. jsme se zúčastnili vzdělávácího pořadu, hraného dokumentu Nicholas Winton - Síla lidskosti. Film režiséra Matěje Mináče získal jako první český film cenu International EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument.

Film vypravuje příběh o iniciativě mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Vypravil osm vlakových souprav do Londýna. V dnešní době žije přes 400 "Wintnových dětí" a z nich asi 270 ví, kdo je zachránil. 

Historická faktografie je navíc prolnuta osobním příběhem N. Wintona, který dodává celému filmu silný emoční náboj. Všichni jsme byli příběhem velmi dojati.

Po představení následovala beseda, během níž jsme jsme převzali k podpisu petici, jež má podpořit udělení Nobelovy ceny N. Wintonovi. 

Mgr. J. Bourková